Aktieantalet i Northland fortsätter att öka

PAJALA: Som en del av finansieringslösningen för att lösa Northlands kris fortsätter processen med nya aktier i bolaget.

Bolaget har tidigare redogjort för processen som pågår. Det senaste är att inlösen av warranter skett mot nyutgivna aktier som nu kan handlas på marknaden.

Denna inlösning om nio miljoner aktier betyder att Northland Resources-bolaget i dagsläget består av 38,7 miljoner aktier.

Ytterligare utspädning av aktierna kommer att ske, vid tre tillfällen under oktober, november och december.

Utspädningen av bolaget, i form av allt fler aktier, betyder att de ursprungliga aktieägarna marginaliseras i fråga om makt och ägande i bolaget.

Publicerad i Pajala, Svenska