Analys om näringslivet i länet

NORRBOTTEN: I en samverkan mellan Länsstyrelsen och Region Norrbotten har forskare inom innovation och entreprenörskap vid Luleå tekniska universitet har tagit fram en rapport över tillväxtförutsättningarna för näringslivet i Norrbotten.

I sammanfattningen står det att enligt stor del av statistiken så finns det mycket som vittnar om starka lokala specialiseringar inom länet. Andelen förvärvsarbetare
per kommun och näringsgren visar på att det finns starka lokala specialiseringar. Till exempel har orter som Gällivare och Kiruna mellan 20-30 procent av samtliga förvärvsarbetare i kommunerna anställda inom tillverkning och utvinning. Haparanda har 18 procent anställda inom handeln.
Överlag utgör vård och omsorg samt sociala tjänster en stor andel av förvärvsarbetare över flera av regionens kommuner.
Studien visar också att det finns en stark tillväxtvilja bland företagare i länet men att det finns flera olika strukturella utmaningar, bland annat kompetensförsörjningen och möjlighet att utveckla sina marknader ses som de största utmaningarna.
– Slutsatserna i rapporten är en viktig pusselbit i vårt gemensamma arbete med att ta fram den Regionala utvecklingsstrategin. Parallellt med satsningar på infrastruktur och kommunikationer som stödjer företagarna, behöver vi också fortsatt förstärka arbetet med mångfald och jämställdhet. Företagandet hos unga kvinnor och nyanlända är högt prioriterat i arbetet med att vidareutveckla attraktiva livsmiljöer i Norrbotten, menar Glenn Berggård, regionråd vid Region Norrbotten, enligt ett pressmeddelande.
Hela rapporten ”Tillvästförutsättningar för Norrbottens näringsliv” går att ta del av på Länsstyrelsen i Norrbottens hemsida.

Publicerad i Svenska
En kommentar om “Analys om näringslivet i länet
  1. ej fake news skriver:

    regional utveckling kommer att minskas med säg 60 mille med backgård i styret och de blir inga nya pengar nästa år alls om extrem högern får makten. ber till kd att de inte blir så!!