Anmärker på arbetsmiljön inom hästnäringen

Arbetsmiljöverket anmärker på arbetsförhållanden inom hästnäringen.  Foto: Lisette Olsson-Höghäll

Arbetsmiljöverket anmärker på arbetsförhållanden inom hästnäringen.
Foto: Lisette Olsson-Höghäll

NÄRINGSLIV: Arbetsmiljöverket genomförde 2016 och 2017 inspektion hos 520 arbetsgivare inom hästnäringen, varav hälften av dem har fått krav på sig att göra arbetsmiljön säkrare. 

Kraven som arbetsgivare delgetts handlar om att förebygga arbetsskador, första hjälpen och krisstöd samt förbättra arbetsmiljön för minderåriga på ridanläggningar.

Den nationella insatsen kom till stånd för att fack och arbetsgivarorganisationer samt inspektörer sedan tidigare vittnat om stora kunskapsbrister om arbetsmiljö inom hästnäringen. Skadestatistiken för antalet anmälda olyckor där hästar var orsaken har mellan åren 2005–2017 legat mellan 97 till 123.

Enligt Hans Jansson, projektledare för inspektionsinsatsen är allt arbete med hästar riskfyllt och därför måste arbetsgivarna skapa rutiner för att bedöma riskerna inför arbetet.

Majoriteten av inspektionerna skedde hos arbetsgivare med två till nio anställda. Ridskolor, tävlingsarenor, där man kör sulky, fälttävlan, där hopp och dressyr utförs samt naturbruksgymnasier inspekterades. Drygt en av tio krav från inspektörerna handlade om krisberedskap, exempelvis att minst en person med kunskap i första hjälpen bör närvara vid arbete.

Inspektörer, arbetsmarknadens parter och forskarvärlden har samverkat i frågor runt hästnäringen. Bilderböcker har producerats för nyanlända där delar berör näringen. Checklistor och böcker om tryggare hästmiljö har tagits fram. Dessutom kommer en treårig studie om bland annat ridskolornas arbetsmiljö från forskare inom husdjur, miljö och hälsa.

Publicerad i Svenska
En kommentar om “Anmärker på arbetsmiljön inom hästnäringen
  1. André skriver:

    Har någon granskat arbetsmiljöverkets tillsyner och berörd rapport? Det är mycket som Arbetsmiljöverket själva mörkat. Brister i utredningen, vilka verksamheter man tillsynat och hur många man i verkligheten tillsynat. Det handlar även om dödsfall man aldrig utrett och ett stort mörkertal när det gäller antalet olyckor…