Ansiktslyft för fler vägar i Övertorneå

ÖVERTORNEÅ: Fortsättning följer på Matarengivägsprojektet. Jobb för 20 miljoner kronor ska genomföras under sommaren.

Det fyraåriga Matarengivägsprojektet är inne på andra året, skriver Haparandabladet.

– Nu är det på Hemvägen, Ruskolavägen och en del av riksväg 98, det vill säga Finlandsvägen, som jobb ska utföras, säger projektledare Kenneth Enbom på Trafikverket.

Regeringen gav klartecken för Övertorneå kommun att låna ut 20 miljoner kronor till Trafikverket för Matarengivägsprojektet. Återbetalningen är tänkt att påbörjas 2015 och avslutas 2017, men är beroende av den tid då vägprojektet kommer att finnas i Trafikverkets plan. Till saken hör att det inte är ovanligt att planerna flyttas fram och det är vad som kommer att gälla även för återbetalningen.

Utöver de 20 miljonerna har kommunen avsatt totalt 10,7 miljoner kronor på egna gator i centralorten.

Det var ABL, Asfaltbeläggningar i Boden ab, som fick entreprenaden på jobben.

– Totalt går projektet på 43 miljoner kronor och sommarens arbeten påbörjas på försommaren, troligtvis i maj, säger Kenneth Enbom.

Han förklarar att det är sträckan längs Hemvägen, förbi OKQ8 och Ica Supermarket, som ska åtgärdas. Den påbörjade sträckan fram till Matarengivägen hör också dit. Även stumpen som återstår från OKQ8 till riksväg 98, det vill säga Finlandsvägen, som just nu är väldigt gropig, ska iordningställas.

Ett annat projekt för den kommande sommaren är Ruskolavägen ända fram till riksväg 99. Förutom att själva vägen ska upprustas ska en gång- och cykelväg byggas fram till Ekobyn.

Vidare ska Finlandsvägen från järnvägsporten till riksväg 99 i OK-backen byggas om. Känt är att det har varit problem för förare av timmerbilar och andra stora fordon att ta sig uppför backen vintertid. Detta har lett till att stora fordon med släp i stället dundrar genom samhället, med onödiga risker för störningar och trafikfaror.

– Ambitionen är att sommarens arbeten ska skapa så lite störningar som möjligt för trafiken. Vi ska försöka hålla öppet till fastigheter, samt hålla fastighetsägarna informerade och uppdaterade hela tiden, säger Kenneth Enbom.

Till sist bedömer han att sommarens vägarbeten skapar ett tiotal arbetstillfällen.

 

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , , , , ,