Antalet anmälda brott

SVERIGE: Totalt anmäldes 731,000 brott i hela riket under första halvåret 2017, det är en minskning med ungefär 2 procent jämfört med samma period i fjol. I Polisregion Nord anmäldes 5,500 brott per 100,000 invånare.
Antalet anmälda brott mot någon specifik person är ungefär lika i samtliga polisregioner i landet, de uppgår till mellan 1,220 till 1,590 per 100,000 invånare.
Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala Taggar: