Årets influensavaccinering drar igång

TORNEDALEN: Den 19 november drar årets influensavaccinering igång i hela landet.

De personer som ingår i någon riskgrupp och riskerar att bli allvarligt sjuka rekommenderas att vaccinera sig. Varje år smittas 5 till 10 procent av befolkningen av influensa, enligt folkhälsomyndigheten. Ofta går influensan över av sig själv efter en veckas feber, muskelvärk, snuva och hosta eller en lindrigare förkylning men vissa kan drabbas hårade av influensan och de som rekommenderas till att vaccinera sig mot den är gravida, personer som är 65 år eller äldre, samt personer med vissa kroniska sjukdomar som kronisk hjärt- eller lungsjukdom som riskerar att drabbas hårdare av influensan.

 

 

 

Publicerad i Svenska