Årlig satsning för persontrafik på järnväg

HAPARANDA: Haparandas politiska ledning säger ja till att varje år framöver – med början 2015 – satsa 900.000 kronor på att köra persontrafik på Haparandabanan.

– Alla kommuner är med på banan och en optimistisk förhoppning är att persontrafik ska kunna börja köras från början av 2015. Det är en lämplig tidpunkt efter att nästa ändring av tidtabellen görs i december 2014, säger Göran Wigren, planeringschef, till Haparandabladet.

Att köra persontåg på sträckan beräknas kosta 20 miljoner kronor per år, varav staten i enlighet med Norrtågsförsöket ska stå för hälften – och regionen för resten. En arbetsgrupp med representanter från de fyra berörda kommunerna har genom intensivt arbete sedan tagit fram ett förslag till delad finansiering.
Landstinget står för 50 procent av en regional, halv del av en årlig trafikkostnad. De fyra kommunerna delar i sin tur på den andra halvan.

– Det behövs en uthållighet. Det här är ingenting som går att klara på ett eller två försöksår. Man lär folk att resa med tåg. Det handlar om att anpassa rutiner – och kanske arbetstider till tågpendling. Många saker hänger ihop, säger Wigren.

Det är fullmäktige som har sista ordet om de föreslagna, årliga 900.000 kronorna till att köra persontrafik.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: ,
2 kommentarer om “Årlig satsning för persontrafik på järnväg
  1. Bra ! skriver:

    Tänk att t.ex kunna slänga in slalomskidorna i vagnen och åka upp till riksgränsen/katterjokk direkt från Haparanda station !
    Bra jobbat Kommunerna !

  2. Resenär skriver:

    Bra, men finns det behov av denna tjänst. Tidigare persontrafik lades ned sept 2000. Nu har banan en ny sträckning mellan Kalix och Haparanda vilket ändrar förutsättningarna för att lyckas.
    Vad har i övrigt förändrats för att denna satsning skall lyckas. Haparandas folkmängd minskar och närpendlarna kommer nog inte att stå och vänta på tåget. Ännu mer bortkastade skattepengar.