Avskaffar särskild löneskatt för äldre

NORRBOTTEN:  Riksdagen har beslutat att avskaffa särskild löneskatt för äldre.

Sedan 2016 tas det ut en särskild löneskatt på 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar som betalas ut till personer som har fyllt 65 vid årets början.

Skatten tas också ut på inkomst av näringsverksamhet för personer som har fyllt 65, och för personer som inte har fyllt 65 vid årets början, men som har fått hel allmän ålderspension under hela året.

Riksdagen sa den 15 maj ja till regeringens förslag, vilket innebär att lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2019.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: