Avtal om Språkskolan i hamn

Enigt om nytt avtal för Språkskolan. Foto: Eva Spiik

Eniga om nytt avtal för Språkskolan. Foto: Eva Spiik

HAPARANDA:  Haparanda och Torneå har till slut kommit överens om ett nytt avtal för Språkskolan.

Språkskolans framtid har länge varit oviss, då politiker i Torneå inte har varit helt eniga om samarbetet ska fortsätta, och hur det i så fall ska ske.

Problemet har varit att intresset för skolan från Torneås sida har minskat, och de har inte kunnat fylla sina 20 platser.

– Torneå var inte beredd att ta på sig det ekonomiska ansvaret, att betala för 20 platser som de inte fyller upp, säger Bengt Westman (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, till Haparandabladet.

Det minskade intresset från Torneås sidan uppges bero på ett minskat elevunderlag. Men det har även hängt på att lokalfrågan inte varit löst. Ett tag framfördes önskningar om att skolan därför bör flyttas till Torneå.

Efter ett par års förhandlande och jämkande har nu städerna lyckats ta fram ett avtal som båda parterna kan enas om.

I det nya avtalet delas antalet elevplatser inte längre lika mellan städerna. Utan nu förbinder Torneå sig att betala för minst tio platser, istället för 20. Haparandas platser utökas till 30, varav tio platser är vigda för elever med finska som läsinlärningsspråk.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: