Begränsad framkomlighet

NIKKALA: I onsdags inleddes ett arbete med att byta spillbrunn och serviceventil i höjd med Hamnvägen 303. Vid korsningen Strandstråket och Hamnvägen, närmast Haparanda hamn, 

Under arbetet stängs ett körfält av för trafik på en ungefär hundra meter lång sträcka. Vilket innebär att trafikanter från båda riktningar måste använda samma körfält.

Arbetet beräknas att vara färdigt till den 22 november.

 

Publicerad i Haparanda