Beslut om Pelloprojektet taget i rätten

ÖVERTORNEÅ: – Lagen om offentlig upphandling borde ha varit en självklarhet från första början. Som det har gått till blir det hela ett spel för gallerierna då det finns endast en aktör som kan lämna pris på om- och tillbyggnad av före detta skolan i Pello och ingen konkurrens därför uppstår.

Så lydde den skriftliga Socialdemokratiska reservationen. Dom har nu kommit från Förvaltningsrätten i Umeå.
Det handlar alltså om synpunkter om beslutet, att Maili Fastigheter ab bygger äldreboende, förskola och andra utrymmen i företagets fastighet i Pello, med kommunen som hyresgäst under 20 år.
Förutom att Socialdemokraterna, under ledning av deras ordförande Bente Moen Åkerholm, vänder sig mot att LOU, Lagen och offentlig upphandling förbigåtts, har synpunkter framförts om att behov för boendet inte föreligger med tanke på att många lediga platser redan finns i kommunens övriga boenden.
– Alliansen har bedyrat att satsningen blir en besparing på en miljon kronor. Vi konstaterar att så inte blir fallet. Vi menar att utfallet blir ett helt annat och anser att besparingen är marginaliserad eftersom felberäkningen nu ligger på drygt 20 procent. Enligt inriktningsbeslutet ska det kosta 1,3 miljoner, cirka 26 miljoner på 20 år. Just nu ligger kostnaderna på 1,8 miljoner kronor, vilket gör 36 miljoner kronor på 20 år, förklarar Bente Moen Åkerholm och fortsätter:
– Det handlar om hjärtlös användning av våra, dina och mina, skattemedel. Så mycket som tio miljoner kronor dyrare när vi vet att skatteutjämningen kommer att sjunka på grund av befolkningsminskningen.
Företagare hade fått laglighetsprövning
I kontakten med Förvaltningsrätten i Umeå har kommunen hänvisat till att LOUs lagskrivning inte är aktuell i detta fall med hänvisning till att denna lag inte gäller för kontrakt som avser till exempel arrenderätt och hyresrätt.
Förvaltningsrättens skriver följande i sitt beslut:
– Enbart det förhållandet att ett hyresavtal är aktuellt är inte tillräckligt för att undantaget från LOUs tillämpningsområde ska vara tillämpligt och kommunen har inte argumenterat för sin inställning i denna del. Enligt förvaltningsrättens mening ger utredningen inte stöd för annan bedömning än att det är frågan om ett byggentreprenadkontrakt på vilket LOU är tillämpligt. Eftersom klaganden inte är några potentiella entreprenörer och då någon laglighetsprövning inte kan ske om LOU är tillämplig ska överklagandena avvisas.
– Det betyder att om jag hade varit företagare hade rätten gått på vår sida, konstaterar Bente Moen Åkerholm.
Beslut om upphandling
Beslutet har nu lett till att ett beslut i kommunen har tagits som kommunalrådet Tomas Mörtberg (C) förklarar så här:
– Vi har uppdragit till tekniska förvaltningen att gå ut med anbudsförfrågan om hyra av lokaler för äldreboende, förskola, hemtjänstlokal, matsal med kök, samt samlingsrum i Pello. Detta med anledning av att vi vet att ärendet skulle överklagas om vi går på ett avtal med Maili Fastigheter direkt.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , ,
3 kommentarer om “Beslut om Pelloprojektet taget i rätten
  1. ötå-bo skriver:

    Jag, föreslår, att, Kommun, själv, ger, ett, anbud. För, den verksamhet, som, redan,bedrivs,i, Pello!

  2. solidaritet skriver:

    Mörtberg: trodde inte att du också saknade kompetens inom detta ansvarsområde. skamligt handlagt.

  3. F.d.socialdemokrat. skriver:

    Jag har i HB följt bl.a. Övertorneå socialdemokraters taggar/missnöje över att ” hela kommunen skall leva”. Det är verkligen stor skam att soc.dem. inte längre har den synen, alltså att även andra byar ska få arbete o äldreomsorg I hemtrakterna och i närheten av de sina. Ofattbart! Vad jag fått höra, har äldreboendet i Pello alltid haft kö av egna sökanden. Har Övertorneå tomma platser till förfogande- bygg om dessa till lgh då Ni har bost.brIst. Det har bl.a. framförts kritik mot en ”kapitalstark” person i byn- han som i årtionden sett till att ge folk arbeten och skattep. till Kommunen!?!