Bostadsbristen stor i länet

NORRBOTTEN: I tio av Norrbottens läns 14 kommuner råder bostadsbrist. I Pajala och Haparanda är det däremot balans – Övertorneå har till och med överskott.

Befolkningen i Norrbotten når rekordhöga nivåer, framför allt genom ökad invandring. Samtidigt är underskottet på bostäder stort, enligt Länsstyrelsen i Norrbotten som bedömer att behovet är störst i kommunernas centralorter.

Nu har Länsstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att försöka få ordning på bostadsbehovet.

– Vi kommer att aktivt stötta kommunerna i deras bostadsförsörjningsansvar. Det handlar också om att stärka samverkan mellan länets aktörer för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande, säger landshövding Sven-Erik Österberg i ett pressmeddelande.

Byggbranschens brist på arbetskraft anges generellt i landet vara ett hinder för ökat bostadsbyggande. Ekonomiska faktorer upplevs som ett stort hinder just i Norrbotten, främst när det gäller att bygga utanför centralorterna. Detta då byggkostnaderna kan kraftigt överstiga marknadsvärdet, något som försvårar eller omöjliggör lånefinansiering.

Många kommuner bedömer att underskottet kommer att bestå de närmaste åren. Men i Norrbotten är Arvidsjaur, Pajala och Haparanda de kommuner i länet som har en balans mellan bostäder och efterfrågan. I Övertorneå är det överskott på bostäder.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,