Bostadsbristen stor i länet

NORRBOTTEN: I tio av Norrbottens läns 14 kommuner råder bostadsbrist. I Pajala och Haparanda är det däremot balans – Övertorneå har till och med överskott.

Befolkningen i Norrbotten når rekordhöga nivåer, framför allt genom ökad invandring. Samtidigt är underskottet på bostäder stort, enligt Länsstyrelsen i Norrbotten som bedömer att behovet är störst i kommunernas centralorter.

Nu har Länsstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att försöka få ordning på bostadsbehovet.

– Vi kommer att aktivt stötta kommunerna i deras bostadsförsörjningsansvar. Det handlar också om att stärka samverkan mellan länets aktörer för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande, säger landshövding Sven-Erik Österberg i ett pressmeddelande.

Byggbranschens brist på arbetskraft anges generellt i landet vara ett hinder för ökat bostadsbyggande. Ekonomiska faktorer upplevs som ett stort hinder just i Norrbotten, främst när det gäller att bygga utanför centralorterna. Detta då byggkostnaderna kan kraftigt överstiga marknadsvärdet, något som försvårar eller omöjliggör lånefinansiering.

Många kommuner bedömer att underskottet kommer att bestå de närmaste åren. Men i Norrbotten är Arvidsjaur, Pajala och Haparanda de kommuner i länet som har en balans mellan bostäder och efterfrågan. I Övertorneå är det överskott på bostäder.

ANNONS

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 tecken kvar.

*

I detta forum gäller samma regler som för insändare i den tryckta tidningen. Det finns en ansvarig utgivare och vad som kan publiceras regleras av tryckfrihetsförordningen och de pressetiska reglerna. Debatten modereras av HB:s redaktion.

Skriv kortfattat, vårdat och inte med versaler (stora bokstäver) vilket är störande för läsningen. Använd heller inte långa rader av utropstecken eller andra krusiduller som försämrar läsbarheten. Kommentarer som länkar till andra webbplatser godkänns som regel inte. Antalet kommentarer är begränsat till maximalt 100 per nyhet.

Kommentarer som postas till HBwebben.se kan komma att publiceras också i Haparandabladet.