Bra år för skogsindustrin

TORNEDALEN: Skogsföretaget Norra påvisar en stark utveckling när årets första åtta månader har sammanfattats. Rörelseresultatet landade för delåret på 104 miljoner kronor. Samma period i fjol visade resultatet 31 miljoner kronor. 

Hittills har sågade trävaror och ved till massaindustrin haft stor efterfrågan och prislappen har legat högt.

Priserna på sågade produkter ligger på historiskt höga nivåer, men nu syns en avmattning på marknaden.

Ett minskat byggande i Sverige kombinerat med en längre tillväxttakt i Kina och andra stora marknader ger signaler om en avmattning.

På längre sikt ser framtiden bra ut för Norra och de skogsägande medlemmarna eftersom att produkter från skogsindustrin är avgörande för att klara klimat- och miljökampen. En övergång till större andel förnybar råvara medför en underliggande positiv kraft för svensk skogsindustri.

Att konjunkturavmattningen främst syns på sågade trävaror, och inte som vid tidigare konjunktursvängar främst inom pappersindustrin, beror sannolikt på ett globalt sug efter förpackningsmaterial och hygienartiklar. Detta för att ersätta plast och andra icke förnybara produkter, skriver Norra i ett pressmeddelande.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska