Bra arbetsmiljö – en jämställdhetsfråga

TORNEDALEN: Allt fler kvinnor blir sjuka av sitt jobb. Enligt Arbetsmiljöverket arbetar kvinnor och män med olika uppgifter och utsätts därför för olika risker i jobbet.

Sedan 2011 driver Arbetsmiljöverket uppdraget Kvinnors arbetsmiljö och har gett viktiga lärdomar om varför kvinnors sjuktal ökar, och vad som behöver göras för att förhindra att kvinnor blir sjuka av jobbet, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Enligt Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, krävs större förändringar än vad som skett hittills på arbetsplatserna vad gäller styrning, ledning, organisering och fördelning av resurser – i synnerhet inom kvinnodominerade verksamheter.

– Bara så kan vi i grunden påverka kvinnors och mäns arbetsvillkor och arbetsmiljö, säger Zelmin-Ekenhem.

I en jämförelse mellan den mansdominerade tekniska förvaltningen och den kvinnodominerade hemtjänsten i fler än 60 kommuner framgick det att antalet medarbetare per chef inom hemtjänsten är många gånger högre. Hemtjänsten har generellt också sämre kommunikation med beslutsfattare, färre stödfunktioner, mindre resurser i form av utrustning och sämre tillgång till bilar än den tekniska förvaltningen.

– Arbetsgivare behöver bli mycket bättre på att kritiskt undersöka vilka arbetsuppgifter som kvinnor och män utför och analysera riskerna med olika arbetsmoment. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att kraven i arbetet balanseras med rätt sorts resurser. Då blir arbetsmiljön bättre för både kvinnor och män, säger Zelmin-Ekenhem.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: