Bucht tror inte ny ombudsman hjälper gränsgångare

TORNEDALEN: Riksdagsledamot Sven-Erik Bucht tror inte att en föreslagen gränshinderombudsman kan stävja djungeln av gränshinder.

– Det måste lösas av nya lagar och bilaterala avtal. En ombudsman kan definitivt inte ändra på nationell lagstiftning, säger den (S)-märkte riksdagsledamoten till Haparandabladet.

Apropå gränshinder föreslår Bucht i en färsk riksdagsmotion att regeringen genom lagändring eller bilaterala avtal, tar bort ”oacceptabla” konsekvenser för så kallade gränsgångare i Tornedalen – och deras arbetslöshetsförsäkring.

– Om en permitterad person bifogar ett separat intyg med SED-intyg där permitteringsperioden redovisas, kan det jämställas som arbetad tid. Detta kunde vara en snabb och enkel lösning. En annan lösning kan vara att permittering klassats som så kallad ”överhoppningsbar tid” på samma sätt som sjuk- och föräldraledighetsperioder – men det kräver en lagändring. Det här går att rättas till via lagstiftning alternativt bilateral överenskommelse, skriver Bucht i motionen.

Han framhåller att förslaget gäller att lösa perioden efter det att permitteringstiden tagit slut.

 

 

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,
6 kommentarer om “Bucht tror inte ny ombudsman hjälper gränsgångare
 1. Harry skriver:

  En permitterad person är fortfarande anställd med full lön. Man är ju bara arbetsbefriad. Således blir det ju inte aktuellt med a-kassa vid permittering.

 2. laja skriver:

  Det Bucht syftar till är en permitterad person som jobbar på finska sidan, är man permitterad där så är det finsk a-kassa som gäller under den tiden (inte full lön), har egen erfarenhet om detta.
  En ”äkta gränsgångare” som blir HELT arbetslös i Finland måste komma över till Sverige och bli arbetssökande här. Problemet blir med lång permittering i Finland, då räknas inte det som förvärvsarbete här (enl svenska regler) och därmed uppfylls inte ”ramtiden” här!

 3. Harry skriver:

  Men då är det ju bara att söka a-kassa i Finland. Då är ju saken löst.

 4. laja skriver:

  G-gångare 1), (äkta), vid hel arb löshet, anmälan bosättningslandet/a-kassa ersättning därifrån,(ej valmöjlighet)

  G-gångare 2), (oäkta), vid hel arb löshet kan välja bosättningslandet el arbetslandet a-kassa därefter , g-gångare 1 har inte den valmöjligheten.
  Längre permittering (Finland) hamnar g-gångare def 1 i sämre position, detta bla Bucht menar i sin motion.Undertecknat tillhör g-gångare 1.
  Länk: http://www.crossbordertornedalen.net/graensloes-arbetsmarknad/info-foer-graensgangare

 5. Leif Svanberg skriver:

  Det här visar hur komplicerade regelverken är. Jag tackar för signaturen ”lajas” information.
  Leif Svanberg, webbreporter.

 6. Tommy E Eriksson skriver:

  När det gäller gränshinder mellan Sverige och Finland, skall icke sådana existera, då det handlar om två av EU:s medlemsstater. Det är väl bara för gränsbevakarna att läsa in sig på EU-direktiven och följa dem. Om läskunnighet saknas, kan säkert hjälp med detta ordnas… Kan jag hänvisa till artikel 28-30 och 226 i EG fördraget.
  Lär och gör rätt!