Dagcenterhuset i Pajala kan få nytt liv

PAJALA: Nu finns planer för för det kommunalägda Dagcenterhuset i centrala Pajala.

Många har visat intresse för lokalerna som under långt tid stått tomma och många förslag har också inkommit på vad lokalerna ska användas till.

Bland annat har förslag som kulturcentrum, bibliotek och äldreboende figurerat.

– Vi har också haft sex privata intressenter, säger Magnus Pekkari, vd vid Pajalabostäder som nu tagit fram ett förslag på användningsområde.

– Med tanke på det centrala läget så har vi tagit fram ett förslag riktat mot kommersiell verksamhet som handel, kontor och bostäder, säger Pekkari.

En konsult har tagits in för att utarbeta den nya detaljplanen. Ärendet kommer sedan att gå ut samråd där berörda får komma med sina synpunkter.

– Inte förrän i juni tror jag att den kan ligga på fullmäktiges bord för beslut, säger Magnus Pekkari.

 

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , ,