Dåliga svetsfogar orsak till ras

TORNEÅ: Den 15 mars rasade en del av taket på upplevelseparken Lappari in på grund av den stora mängd snö som samlats på taket. En granskning av konstruktionen visar på bristfälliga svetsfogar i två takbalkar.

Enligt en färsk rapport från finska olycksutredningscentralen framgår det att innertakkonstruktionen gav vika på ett 130 kvadratmeter stort område på grund av bristfälliga svetsfogar i anslutning till takbalkar.
Två kubikmeter snö föll ned och hamnade bland annat i ett skyddsnät som fanns ovanför en lekplats. Tack vare att skyddsnätet fångade snön som rasade in kunde sju barn utrymmas. Vid tidpunkten vistades sammanlagt cirka 120 barn och vuxna i lokalerna. Ingen av dem kom till fysisk skada.
Ensidig svets
– Den sneda fogningen av balkarna hade verkställts med balkskor som svetsats av stålskivor och som sträckte sig över primärbalken. Taket rasade på grund av att den kritiska svetsfogen gav efter vid två balkskor. Samtliga fogningar av balkskorna hade svetsats endast från ena sidan, och svetsningarna sträckte sig inte över hela skivans tjocklek, står det i rapporten.
Det ska inte finnas några ritningar för tillgängliga för balksidorna, det är även okänt vem som utfört svetsarbetet enligt de uppgifter som framgår i rapporten.
Byggnaden är en gammal industri- och lagerbyggnad, och i samband med att ansökan om ändringssyftet blev aktuell så utfördes en av byggnadstillsynen krävd konditionsgranskning av de bärande konstruktionerna.
Vid den granskningen hade uppmärksamhet inte fästs vid takbalkarna, enligt rapporten från olycksutredningscentralen.

Publicerad i Svenska