Dämpade priser på skogsmark

TORNEDALEN: LRF Konsult har sammanställt statistik över genomsnittspriset på skogsfastigheter utifrån första halvårets försäljningar. 

Jämfört med 2018 har priset på skogsmark ytterligare vikt sig något i norra Sverige. Statistiken visar att genomsnittspriset är 265 kronor per skogskubikmeter och det motsvarar en prisnedgång på 2,4 procent.
Siffrorna som drar ner statistiken för hela norra Sverige gäller till största del norra Norrlands inland, enligt LRF konsult visar statistiken att skogsmark närmare kusten har stigit något i pris.
Bedömningen är att efterfrågan på skogsmark kommer vara fortsatt stor under resterande del av 2019 med bibehållen prisbild men med vissa avvikelser.

Publicerad i Svenska