”Det är något som inte riktigt stämmer”

HAPARANDA: Under måndagens kommunfullmäktige diskuterades ekonomin inom socialnämnden flitigt.

Trots att kommunen gör plusresultat på 23,9 miljoner kronor ligger socialnämnden tio miljoner back. Nämndens ordförande Marlené Haara (S) pekade bland annat på extraordinära utgifter.

– Hade jag sett i kristallkulan att det skulle komma fler flyktingar och behövas fler platser för barn hade jag givetvis äskat mer pengar. Men nu visste jag inte det, sade hon under sammanträdet.

Sven Tornberg (C) menar att nämnden inte har sagt att resurserna inte räcker för att balansera budgeten.

– 2015 utökade vi ramen till 3,1 miljoner. Och när året var slut så hade det gått back tio miljoner. Det är något som inte riktigt stämmer, sade han under måndagen och tillade att förtroendet från Centerns sida är förbrukat.

En stående punkt i dagordningen gällde information om Barents Center, men det kom inget nytt besked.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,
37 kommentarer om “”Det är något som inte riktigt stämmer”
 1. Undrar skriver:

  Jag undrar om Sven Tornberg har någon som helst uppfattning om att behandlingar för unga som fastnat i drogträsket och behöver samhällets hjälp för att komma undan drogers grepp kostar enorma pengar men vi måste ju hjälpa våra kommunmedborgare.

  Ta en titt på siffrorna och fundera med hjärtat. Är det så Centern tycker så kommer de ALDRIG få min röst. I stället kan man ha personalfester för hela kommunen som kostar ? Ta en titt på ”onödiga” utgifter……

 2. Jarppan skriver:

  Ojoj, ni ska bara se och fatta vad folk tycker på valet 2018.. Cirkus är det i hela Sverige. Desto mer flyktingar det hade kommit och fått sina fina nya iphones och fri entré till alla kommuna anläggningar så hade det varit ännu värre i slut ändan. Nu får det vara nog. Go sd!

 3. Futurum Casus skriver:

  Invandringen kostar pengar herr Tornberg. Det är inte gratis. Det sker på bekostnad på andra grupper i samhället bla. funktionshindrades arbetssituation(eller snarare brist på det).

 4. Sven Tornberg (c) skriver:

  Undrar: Vi vet mycket väl vad det kostar att hjälpa människor som fastnat i drogträsket. Vi har de senaste 5 åren föreslagit mer pengar till det förebyggande arbetet för att undvika dessa kostnader. Tyvärr har majoriteten, och socialnämndens ordförande, sagt att dessa pengar inte behövs. Nu ser vi en del av resultatet rent ekonomiskt. Den personliga priset för de som fastnat i beroende och missbruk och dessas familjer är naturligtvis högre än så. Vi föreslog i december att tillföra 4 miljoner kronor till det sociala området för vi såg redan då att pengarna inte räcker, men fick nej från s o v.

 5. Sven Tornberg (c) skriver:

  Futurum Casus: Visst kostar det pengar, men om du hade läst årsredovisningen för 2015 så hade du sett att det är inte där underskottet uppkommit. Istället blev det ett överskott från den verksamheten på 4,2 miljoner kronor.

 6. Knapsu skriver:

  Reagerar mest på Haaras uttalande, har kommunen inget att säga till om när det gäller antalet ensamkommande flyktingbarn till kommunen?
  Kan inte kommunen säga stopp när alla dess boenden är fulla? Eller har vi lovat för mycket?
  Svar efterlyses.

  Enligt tidigare uttalande så kostar ju varje barn som kommunen pga platsbrist tvingas hyra ut till privata/andra kommuner upp till dubbelt så mycket som ersättningen kommunen får från Migrationsverket. Dvs en minusaffär på upp till 2000 kronor per barn och dygn! Inte undra på att socialnämnden överskrider budgeten.
  Vi ska ta emot flyktingar, men….

 7. Knapsu skriver:

  Fortsättning…inte till priset att kommunens ekonomi havererar fullständigt. Kort sagt: Vi ska ta emot så många ensamkommande flyktingbarn vi har plats för i kommunala boenden, inte fler.
  Såvida inte Migrationsverket ersätter för de extra kostnader som uppstår när kommunen tvingas hyra boenden annorstädes.

 8. Undrar skriver:

  Sven Tornberg: Men förstår inte vad de ska tjatas då om. Hur ska man veta när missbrukningen av droger startar? För 5 år sedan kanske de inte togs lika mycket droger som 2015 som blev ett tråkigt år för många familjer. Det går aldrig att förutse hur åren kommer se ut utan man måste hjälpa när behovet finns….

 9. skeptikern skriver:

  Sven.
  Har inte själv möjlighet att kika på pappren, var saknas det nästan 15 miljoner?
  För saknas gör det och pengarna har förbrukats inom nämndens ansvarsområde.
  Sen var det den stående punkten om BC som det inte blev något av, rubriken kunde även gälla denna punkt.
  ”DET ÄR NÅGOT SOM INTE RIKTIGT STÄMMER”

 10. Nikkala Hemtjänstgrupp skriver:

  Det är så bedrövligt med socialnämndens äskande om pengar till kommunfullmäktige som sker årtiondet efter årtionde! Det är något som inte stämmer med förbindelsen från hemtjänstassistenterna till socialnämnden till kommunfullmäktige när det alltid blir fel. Vi på hemtjänsten är har sällan matraster som kafferaster. Om det är någon personal som är anställd inom Haparanda stad som får offra sin hälsa så är det hemtjänstens anställda samt deras familjer till de som har sin arbetsplats inom hemtjänsten. Hemtjänsten har inte varit en allmänmänsklig arbetsplats på många år och förblir sådan.

 11. Nikkala Hemtjänstgrupp skriver:

  Forsätter med detta då texten inte räcker till !!! Dessa schemaläggningar från Arbetsgivaren Haparanda Stad som sätter arbetsscheman med arbetsskiften utan matraster då vi har för liten personalstyrka !!! Det heter att rätten till matraster måste vara längre än 5 tim. Arbetsgivaren Haparanda Stad sätter likväl ut sådana 5 tim. arbetspass där vi då får gå gasen i botten!!! Hur kan facket Kommunal gå med på sådana schemaläggningar och därmed undanhålla vår rätt till rättsmätiga och allmänmänskliga arbetsvillkor !! Delade turer ska bort från det här eländet och det måste anställas fler fler !!!

 12. Nikkala Hemtjänstgrupp skriver:

  Fortsätter ytterligare med att gå in och lyssna på Kommunfullmäktige Haparanda Stad den 21/12-15 samt 25/4 -16 på YouTube där vi hör kommunalrådet för Haparanda Stad resp. Ida Karkiainens vårdslösa reglering från kraftigt ökat stöd till Socialnämnden och därmed Hemtjänstgruppers lovade stöd till ökad bemanning. Vi inom Hemtjänstgrupperna ska ha rätt till ökad bemanning för och avlasta oss och också från omänskliga arbetspass. Vad sker, jo det som skrivits, och socialtjänstens 25 miljoner plus år 2015 !! Det här är något som inte går ihop med förnuftet !!! Vad har vi egentligen för folkvalda !

 13. Nikkala Hemtjänstgrupp skriver:

  Fortsättning av dessa oförklarliga ting. Vad allmänheten bör känna till så har vi inom sk. Hemtjänsten Ackordverksamhet där det inte får gå längre tid än som påsatts hos varje brukare ! Vad sker, jo tidsplanen kan gå i stöpet på upp mot 1tim. på en förmiddag! Vem belastas då, jo precis vi som jobbar på Hemtjänsten med utebliven matrast då andra medarbetare också har sina brukare att gå till !! Hemtjänsten får ta emot allt vad delegeringar heter för att avlasta allt från assistentjobb, distr. sk. jobb till arbetsterapeutjobb. Var är felet !! Hoppas någon utifrån reagerar på våran nödhjälp!

 14. mattilalainen skriver:

  hyvä nikkala gruppen…nyt tuli asiaa…!

 15. medborgare skriver:

  hej nu slutar ni o prata skit o detta gäller politiker o allmänheten vad som är största orsaken till minus 10 miljoner i socialens kassa är folk mår dåligt i kommunen för att ni politiker inte stöttar oss små o detta har orsakat fler omhändertagande o ny placeringar utav minderåriga barn än tidigare o detta kommer o fortsätta för om inte politikerna o vi i samhället ser till att vi små går i första tåget o våra småföretagare är viktigare än bc byggarna då kommer detta o få en slut sats såm heter haistakaa paska koko valtio valta ette osaa muuta kun verottaa.

 16. medborgare skriver:

  hej jag tänker personligt besöka haparanda bladet för o ta upp om yttrandefriheten i haparanda kommun

 17. Fundersam skriver:

  Endast 23,9 miljoner plus? Vars tog de 48 miljonerna vägen som Akelius betalde för tomten?

 18. Fundersam skriver:

  Mycket skrivet av Nikkala hemtjänst. Hörsammar inte arbetsgivaren arbetsmiljön?

 19. Örjan Pekka skriver:

  Hej signaturen Medborgare,

  Välkommen! Hör gärna av dig innan du kommer så jag finns på plats.
  Mvh
  Örjan Pekka
  Ansvarig utgivare Haparandabladet/HBwebben.se

 20. Medborgaren skriver:

  Socialnämndens ordförande Haara gjorde ett mycket trovärdigt intryck i fullmäktigedebatten. Däremot blir man konfunderad över centerpartiets märkliga agerande då deras förtroende för Socialnämnden är förbrukat och det samtidigt är mer än halva mandatperioden kvar. Hur i all världen skall centerpartisterna Sulila och Lind kunna sitta kvar i Socialnämnden då de samtidigt inte har förtroende för för de övriga ledamöterna och tjänstemännen? Vore klädsamt och Sulila och Lind skulle svara på min stilla undran.

 21. Sven Tornberg (c) skriver:

  Medborgare: Ingenstans har vi sagt att vi inte har förtroende för förvaltningens tjänstemän. Tjänstemännen utför det nämnden beslutar. Vi har uttalat ett förbrukat förtroende gentemot ledningen för socialnämnden, dvs ordförande. Detta följer av att ordförande har ett ansvar för vilka frågor som kommer upp på dagordningen. Den som tar sig tid och går igenom handlingar för 2015 ser att det tidigt framkom att socialnämnden inte skulle klara av att hålla sig inom budget. Detta även innan de förklaringar som medborgare säger vara trovärdiga lämnades av socialnämndens ordförande under fullmäktige.

 22. Sven Tornberg (c) skriver:

  Redan i mars månads ekonomiska rapport som behandlades under maj sammanträdet rapporterades att det pekade på ett underskott om 4,3 miljoner kronor. Ingen skrivelse om detta riktades till kommunstyrelse eller fullmäktige om att man inte klarar av sin verksamhet trots att det riktades önskemål om detta. Under sommaren hände så de oförutsedda med många frivilliga institutionsplaceringarna som nämnts tidigare i tråden vilket rapporterades till nämnden under septembersammanträdet. Kostnaden beräknades till 3,8 miljoner för 6 månader. Ingen skrivelse om tilläggsanslag riktades till KS eller KF.

 23. Sven Tornberg (c) skriver:

  Septembermånads ekonomiska rapport, som behandlades under oktobersammanträdet, framkom att prognosen visar på -5,3 miljoner kronor. Ingen skrivelse till kommunstyrelse eller kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag för år 2015.Ordförande underlåter alltså att begära ett tilläggsanslag för 2015 trots att man ser att man inte klarar av att bedriva verksamheten inom befintlig budget.

  Däremot tillskriver en enig socialnämnd fullmäktige och begär en utökning av budgeten för 2016 om 7 miljoner kronor utöver den ramökning om 4,5 miljoner som redan beslutats vid fullmäktige i juni.

 24. Sven Tornberg (c) skriver:

  Under decemberfullmäktige yrkar centerpartiet att fullmäktige ska tillföra socialnämnden 4 miljoner kronor som tilläggsanslag för 2016. Vid voteringen avslås vårt yrkande (socialnämndens ordförande avstår från att rösta) och man ska ta upp ärendet vid februari sammanträdet istället vilket inte sker vare sig i februari eller aprilsammanträdena. Vid behandlingen av årsredovisningen framgår att socialnämnden har ett underskott om drygt 10 miljoner kronor, vilket varit större om inte integrationsenheten gjort ett överskott om 4 miljoner kronor.

 25. Sven Tornberg (c) skriver:

  Rapporter och skrivelser från socialförvaltningen visar att man redan i januari ser att man inte kommer att klara verksamheten inom befintliga budgetramar trots den utökning av ram om 4,5 miljoner kronor som fullmäktige beslutat om i juni. I mars månads rapport prognostiseras ett underskott om -6,1 miljoner kronor samtidigt som man flaggar för ytterligare underskott om 3 miljoner utöver detta. Således befaras ett underskott om 9 miljoner kronor redan nu.
  Att lyfta fram frågor,beslutsunderlag och se till att beslut är ordförandes ansvar. Nu sker inte detta, därför inget förtroende för denne.

 26. Anders Rönnqvist. moderat skriver:

  ”Det är något som inte stämmer!”
  Det som däremot stämmer är att S-partiet går i otakt då kommunikationen mellan de ledande s-politikerna inte fungerar. Partiet saknar en gemensam syn på hur de vill att kommunens resurser ska fördelas. Partiet ser ut att ha förlorat kontrollen över Socialnämndens ekonomi. Ordföranden inom SN Marlene Haara springer åt sitt håll och de övriga inom S ser på. Kritiken i kommunfullmäktige, mot ordföranden i SN,borde ha framförts av de egna inom S, Peter Waara och/eller Ida Karkiainen. De(S)lät sig istället bli företrädda av centern med sin kritik?

 27. Janne Lind (C) skriver:

  Under lång tid har vi i (C) argumenterat för att vidta åtgärder och fatta beslut för att påverka så att vi i nämnden kan få ordning på ekonomin. Tyvärr hörsammas det inte utan beslut skjuts framåt med motiveringen att budgetunderskottet kan bli större senare under året, vi skall inte agera nu utan sen. Det är fel tänk anser vi.

  Senast igår under socialnämndens möte beskriver ordföranden i socialnämnden att 2016 är ett förlorat år, att vi inget kan göra mer. Efter 4 månader kastats handskarna i. Alla får själv avgöra om det inger förtroende för det fortsatta arbetet under 2016.

 28. läs på skriver:

  Bra sagt Anders Rönnqvist (M) och Sven Tornberg (C)

  Sossarna verkar jämt hålla på o svamla, synd bara att så få i kommunen inser detta o röstar in såna gång på gång.

  Sverige gräver sin egen grav med detta intag av ekonomiska migranter! Det blir barn o barnbarn som får stå för notan!

 29. läs på skriver:

  Det är mycket som inte stämmer i Haparanda o övriga Sverige!

 30. Medborgaren skriver:

  Så vad jag förstår av Anders Rönnqvist är att Sven Tornberg egentligen agerar budbärare åt Ida Karkiainen och Peter Waara. Detta är i så fall oerhört allvarligt att socialdemokraternas ordförande och tillika riksdagsledamoten Ida Karkianinen och kommunalrådet Peter Waara har en egen hemlig agenda för att slå undan benen på partikamraten Marlene Haara. Tack för din klargörande analys Anders Rönnqvist! Det är svårt för en utomstående att hänga med i lokalpolitiken.

 31. Sven Tornberg (c) skriver:

  Här förs inga andra budskap fram än från det parti som jag är gruppledare för nämligen Centerpartiet.

 32. Anders Rönnqvist. moderat skriver:

  Jag påstår inte att Sven Tornberg agerade som budbärare åt S, men varför var Peter Waara och Ida Karkiainen så tysta?
  Om Sven Tornberg tolkas som budbärare åt S så var även jag det då jag tycker detsamma i sak, nämligen att S och Socialnämnden har tappat kontrollen över kostnadsutvecklingen.
  Jag anförde i Kf att S har ett viktigt jobb att göra vad gäller ledarskapet i SN. Jag anförde dessutom i Kf att detta måste få sin konsekvens i närtid eller snarast. Kanske Sven Tornberg kan vara ett alternativ som ordförande för SN? Tyvärr var inte Centerns utspel förankrat inom Alliansen som brukligt.

 33. Nikkala Hemtjänstgrupp skriver:

  Rättelse i frågan, vi har nu haft arbetsträff med resp. enhetschefer med Nikkala hemtjänstgrupp angående problemområden inom hemtjänsten samt att vi har en för låg bemanning i gruppen som ibland omöjliggör raster osv., samt då Socialnämndens ständiga budgetunderskott vilket också omöjliggör detta, men det jag skrev gäller bara min egen hållning i frågan, alltså inte hela Hemtj.-gruppens tycke i frågan, så det inte blir fel !

 34. Futurum Casus skriver:

  Tornberg: Jag vidhåller, Sverige tar inte tillvara alla grupper i samhället oavsett komplett och välskriven CV. Jag varnade redan för tio år sedan om hur vissa grupper i samhället kommer att slås ut pga. av den alltför generösa invandringen. För det har jag blivit stämplad med en lång rad av epitet och utsatt för personförföljelse med mera. Jag har haft rätt hela tiden.

 35. Ingen rök utan eld skriver:

  Nikkala hemtjänstgrupp, är du en enskild person så ska du väl skriva i eget namn!! eller??

 36. skeptikern skriver:

  Nej! Nej! Nej!
  SNs ordförande har helt missuppfattat det här med att begära tilläggsanslag.
  Det ska genast tillskrivas KF en begäran när underskottet uppstått, inte minst med tanke på summan redan i mars 2015 var -4.3 mille.
  Man kan inte uppskjuta att meddela KF genom att säga, vi vet ju inte hur det blir senare det kanske blir mer – vi tar det då istället.
  Nu är det ganska mycket senare, april 2016 inte ens inom budgetåret 2015.
  Man ska stämma i bäcken och inte i ån.

 37. från holmen skriver:

  kan inte inse varför HPDA skulle klara sig undan från underskott i Socialnämndens budget..det är ju snarare regel än undantag i landet nuförtiden..Andra Kommuner brukar beskylla äldrevården som den skyldige..Ang utmaningen med hitresta människor som söker skydd, kommunen kan inte styra detta det står entreprenörerna fritt att inhandla lämpliga lokaler och få dom godkända varpå dessa kan fyllas med hitresta människor från främmande land, entreprenören drar in pengar för inlogering och förplägnad resten lämnas över till kommunen och kommunens medborgare.Ve den kommunledning som vågar protestera