Dömdes till böter för fortkörning

HAPARANDA: En 33-årig man har dömts av Haparanda tingsrätt till böter på ett belopp om 2.400 kronor för brott mot trafikförordningen samt lokala trafikföreskrifter.

Mannen har den 9 november 2018 framfört en lastbil med en uppmätt hastighet till 79 kilometer i timmen på riksväg 99 inom Pajala kommun längs en sträcka vars vägmärke meddelar att maximala tillåtna hastighet uppgår till 60 kilometer i timmen. Mannen har förnekat brott och menar att det var halt väglag den aktuella dagen och att han inte bromsade in för att undvika att orsaka en
trafikolycka.
Båda dessa omständigheter borde föranlett ytterligare aktsamhet från hans sida vad gäller anpassning av hastigheten till rådande väglag. Tingsrätten bedömer därmed med anledning av det att mannen har agerat oaktsamt och åtalet är därmed styrkt.

Publicerad i Haparanda, Pajala