EI ansöker om tvångsförvaltning av Ekfors Kraft

HAPARANDA: Energimarknadsinspektionen (EI) har under onsdagen hos Förvaltningsrätten i Lidköping ansökt om tvångsförvaltning av Ekfors Kraft ab.

– Syftet är att åtgärda bristerna. Men inspektionens ansökan leder inte till en omedelbar lösning av det försörjningsproblem som nu råder i Haparanda kommun. Där måste parterna ta sitt ansvar så att medborgarnas tillgång till vatten och el säkras, konstaterar generaldirektör Yvonne Fredriksson.

I ansökan konstateras att Ekfors Kraft ab den 6 september stängde av elen till de kommunala anläggningar som Haparanda den 3 september efter anslutit efter ett regeringsbeslut den 26 augusti. Vidare konstaterar Fredriksson att nätbolaget under många år i flera avseenden vägrat att följa ellagstiftningen och inspektionens beslut. För att rätta till bristerna var bolagets elektriska anläggning därför ställd under särskild förvaltning under perioden november 2005 till november 2006.

– Någon tillfredsställande förvaltning gick då inte att åstadkomma, främst på grund av bolagets vägran att delge förvaltaren nödvändiga uppgifter. Energimarknadsinspektionen (EI) ansökte därför den 24 november 2006 om att staten skulle få lösa in anläggningen. Hovrätten för Övre Norrland ansåg dock, i en dom 2008, inte att det fanns tillräckliga skäl för inlösen. EI överklagade domen men Högsta domstolen tog inte upp målet till prövning, konstaterar Fredriksson i ansökan.

Publicerad i Svenska
2 kommentarer om “EI ansöker om tvångsförvaltning av Ekfors Kraft
  1. Sekuvain skriver:

    Lyckas inte! Sådan är kapitalismen!

  2. Roger Renfjäll skriver:

    jag har i stundom, haft en betalningskraft, som varit väldigt moderat. Det har varit otänkbart med proteinrik mat, som nötkött eller dylikt. I ett sådant tillstånd blir man så fruktansvärt tärd, både psykiskt o fysiskt, att tankarna orkar bara sträcka sig 1/2 dygn framåt. Att ta sig an elräkningen har elliminerats ifrån hela sinnet. Man kalkylerar kallt med att ta det med påminnelsefakturan, som kommer cirka två veckor efter det, då slås elen av. Hpda:s Bucht har klarat sig lindrigt.