Eldningsförbud träder in i stora delar av Norrbotten

NORRBOTTEN: Måndagen den 22 juli inträder eldningsförbud i stora delar av Norrbottens län, inräknat Pajala, Boden, Överkalix, Övertorneå, Haparanda, Luleå och Kalix.


Från och med den 22 juli klockan 12 råder eldningsförbud i stora delar av Norrbottens län; detta på grund av mycket höga brandriskvärden i både skog och mark. Prognos visar att vädret inte kommer att bli mildare, utan snarare varmare, veckan ut.
Eldningsförbudet gäller tills vidare. Det är tillåtet att använda sig utav campingkök, stormkök och liknande om det placeras på sten, grus eller sand, det vill säga mark som inte förblir lättantändlig. Att elda med ved i iordningställda grillplatser, av sten eller betong, är inte tillåtet. Engångsgrillar är inte tillåtna. Grillning på egen tomt, med kol, briketter och gas, är tillåten.
Länsstyrelsens anledning till eldningsförbudet är värmen i kombination med låga mängder nederbörd, vilket medför hög brandrisk i samtliga delar av länet.

Publicerad i Svenska