Elever hölls hemma i protest mot HBTQ-dagar

PAJALA:  Högstadieelever hölls hölls hemma i protest mot Centralskolans temadagar kring HBTQ-frågor i början av veckan.

Enligt rektorn Ingegärd Mäki har skolan tagit emot ris och ros gällande temadagarna. Mäki menar på att det främst är syftet som har ifrågasatts.

– Jag har diskuterat med föräldrarna och förklarat vårt syfte med det hela, att sprida kunskap utifrån den gällande lagstiftning som vi har i Sverige i dag kring de här frågorna, säger hon till HB.

Enligt uppgifter till HB har högstadieelever från laestadianska hem hållits hemma i protest mot temadagarna. Mäki bekräftar att elever har varit frånvarande, men orsakerna kring detta vill hon inte kommentera.

Kultur- och utbildningsnämnden ser allvarligt på detta.

– Vi har en likabehandlingsplan där det står att vi ska ha respekt och ha förståelse för varandra oavsett kön och sexuell läggning. Vi har ju skolplikt i Sverige och det hör ju till läroplanen att alla elever ska ta del utav det här, säger Åke Johdet (S) till HB.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , , ,
55 kommentarer om “Elever hölls hemma i protest mot HBTQ-dagar
 1. xmaverickx skriver:

  Från kulturmarxisterna och globalisterna har ett påbud gått ut, att alla former av sexualitet skall bejakas och anses som normala. De som vägrar finna sig i det, de skall brännas på bål.

 2. Så mycket hat skriver:

  Vad hände med den delen i likabehandlingsplanen där det gällde respekten för människor, oavsett religionstillhörighet eller annan trosuppfattning?
  Jag har själv vuxit upp som kristen i den här skolan, kan bara säga att det finns en väldigt stor okunskap och hejdundrandes många fördomar om oss (laestadianer).
  Och efter att ha läst runt på olika diskussioner och nätforum undrar man från vilket håll hatet egentligen kommer.
  Vuxna människor uttrycker sig kränkande och hatiskt om laestadianer på olika forum. Var finns allt hat från de kristnas sida?
  Och vilken slags temadag hade egentligen varit mest befogad?
  Så mycket okunskap.
  Och ifall någon missat det: de homosexuella har precis samma människovärde som alla andra!
  Men har de kristna i Pajala det?

 3. Sigurd skriver:

  Två frågor till Anders Sjöberg.

  Är Ingegärd Mäki en han eller en hon?

  Vem är ”han” som nämner likabehandlingsplanen m.m.?

 4. Örjan Pekka skriver:

  Hej signaturen Sigurd,
  Felskrift som nu är rättad. Tack för påpekandet.

  Mvh
  Örjan Pekka
  HBwebben.se/Haparandabladet

 5. Cholet skriver:

  Enligt svensk lag ska skolan tillförsäkra att barnen får en undervisning som stämmer överens med föräldrarnas (OBS! Inte statens) ”religiösa och filosofiska övertygelse”.

  Detta står i den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter som Sverige ratificerat och som står över svensk lag. Frågan Haparandabladet bör ställa till rektorn är hur hon ska tillgodose denna svenska lag. Den gällande lagparagrafen:

  ”Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”

 6. förundras skriver:

  Frågor till så mycket hat: är det inte ett direkt ställningstagande av föräldrar inom den laestadianska församlingen, att hålla sina barn hemma en temadag om hbtq? Är upplysning så farligt?syndigt? Om tron är så rätt och stark så finns det ingen upplysning som kan hindra den, eller är isolering det enda sättet att kunna ha tron kvar?

 7. klurifix skriver:

  Stoppa dessa sekter som hjärntvättar sina egna barn till och bli sektmedlemmar. Laestadianer tillhör till denna kategori.

 8. Gert skriver:

  svar till klurifix :

  HBTQ-maffian är också en sekt.
  Som dessutom har desinformatörerna(journalisterna) på sin sida.
  Sluta kleta era åsikter på våra skolbarn.

 9. Så mycket hat skriver:

  Svar till ”förundras”:
  Eller så var det en markering mot den väldigt ensidiga undervisning som denna typ av temadag består av!?
  Har själv deltagit i något liknande. Min upplevelse var inte positiv, RFSL’s linje var det enda som kom fram.
  Du tycker inte att dessa frågor får oproportionerligt mycket undervisningstid?
  Vilket ramaskri det hade blivit om man på religionskunskapen bara hade tagit in representanter från bibeltrogna kristna församlingar. Hur många hade inte hållit sina barn hemma då?

 10. Sixten Johansson skriver:

  klurifix, tänk efter nu lite. Nio av tio människor i världen har en religion. Religioner fyller alltså mycket djupa behov, sannolikt är de starkt ångestdämpande. Vilka religioner ska stoppas och av vem? Med vad ska vi fylla behoven i stället?
  Av de olika laestadiangrupperna brukar de i Pajala och Övertorneå räknas som de mest toleranta. Nu ansåg många att det här var ensidig homopropaganda. När man informerar om politik brukar många partier få komma till tals. De tyckte att t ex någon homosexuell inom rörelsen skulle få berätta om sin syn på vad bibeln påbjuder och om hur de tänker och lever.
  Den absolut allmännaste hjärntvätt och åsiktslikriktning är ju den som ständigt pågår i hela samhället. Ganska många är medvetna om den, men ytterst få vågar gå emot den offentligt i eget namn.
  Läs vad Cholet skrev och tänk efter lite igen – citatet är från vår lag 1994:1219, som trädde i kraft 1 november 1998. (Tilläggsprotokoll, artikel 2).

 11. Mitt val skriver:

  Ifall det handlade om upplysning hade jag tveklöst deltagit i temadagarna. Jag hade älskat dem om de verkligen var uppbyggande för att minska kränkningar och acceptera allas våra olikheter. Av erfarenhet vet jag dock att de innehåller främst två saker. Ensidig propaganda för att leva ut sin sexuella läggning, där utrymme för oliktänkande inte tycks existera. Jag har alltid känt mig utanför och ”fel” av den anledningen. För det andra har det vid flera sådana här tillfällen förekommit allvarliga kränkningar av framförallt kristna. Vi har framställts som korkade och intoleranta – trots att hela vår religion bygger på kärlek till alla, oavsett hur de väljer att leva sina liv. Detta har påtalats för både rektor och arrangörer, utan att åtgärder vidtagits.

  Därför väljer jag bort dessa temadagar.

 12. J skriver:

  Varför ”vågar” inte dessa föräldrar låta barnen lyssna på 2 dagars information om HBTQ? Är de rädda att den religiösa övertygelse som de haft hela barnens liv att förmedla till dem är för bräcklig? Är det inte så att en tro kan bli mycket starkare om man själv får möta andra åsikter ”utifrån” och resonera kring sin egen åsikt?
  Istället visar föräldrarna på rädsla och tycker att isolering är det självklara i detta fall. Man hävdar att det var en alltför ensidig bild av ämnet som gjorde att man inte lät barnen få del av informationen. Hur många HBTQ-förespråkare får komma och motargumentera på de bibelskoletimmar där barnen undervisas i hur fel det är med allt annat än heterosexualitet??

 13. Henke skriver:

  Den här religiösa friheten att säga nej till utbildningspliktiga samhällsnormer vid behov kommer leda kvinnan tillbaks till spisen i slutändan.

  Det finns massor med religiösa grupper som anser att kvinnor inte är jämställda med män och om folket låter grupper hålla barn hemma pga religiösa motsättningar mot t ex HBTQ-frågor så är det bara en tidsfråga tills man även kommer tvingas tillåta grupper att hålla barnen hemma från jämställdhetsdagar också.

 14. klurifix skriver:

  Sixten Johansson………..Nio av tio människor i världen har en religion???? var har du fått denna siffra från? Har du räknat med oss alla som är ateister också för vi är också en stor grupp?.

 15. klurifix skriver:

  Ateism är särskilt utbredd i starkt sekulariserade länder, exempelvis i västeuropeiska länder med hög utbildningsnivå. Exempelvis i Sverige är 11,8 procent av befolkningen ateister enligt ARDA och World Christian Database,[9] medan 18% av befolkningen betecknar sig som ”starkt övertygade ateister” i en undersökning.[10] Andelen ateister är lägre bland äldre människor än bland yngre, men detta är delvis en fråga om skillnader mellan generationer. När individer tillfrågas om hur deras uppfattning ändrats över tid är det i Sverige 5,5 procent fler som gått från att vara troende till ateister än tvärtom. Dessa är främst yngre och medelålders människor.

 16. Tuomas Vikström skriver:

  Till alla er som skriver vassa inlägg mot oss kristna utan att ens med era namn kunna stå för era åsikter:
  När en kristen för sitt samvetes skull tar avstånd från sådant som strider mot Bibeln, Guds ord, så är det inte fråga om förakt eller förtryck mot andra människor, utan det är fråga om trons lydnad.
  När jag själv fått tro mina egna synder förlåtna för Frälsarens Jesu försoningsverks skull så föder det en vilja att följa Honom i lära,liv och leverne, och det är min önskan att också andra människor skulle få bli delaktiga av samma Guds gåva.

 17. Sixten Johansson skriver:

  klurifix, på nätet hittar man många olika beräkningar och definitioner. De kristna utgör en tredjedel av jordens befolkning, islam är näst störst. Ateisterna är färre än 4 procent, agnostiker och sekulariserade ca 15 procent. Det skulle innebära att 8 av 10 i världen är religiösa, varav 3 är kristna. Men minst hälften av 15-procentsgruppen = ”den nionde” – har något som ändå i hög grad motsvarar en religiös övertygelse och nya religioner uppstår hela tiden, särskilt i den gruppen.
  Men kärnfrågan är inte statistiken, utan de behov som uppenbarligen behöver uppfyllas. Se dig omkring i samhället och tänk särskilt på de unga. Är du verkligen säker på att ateisterna och de allmänt sekulariserade erbjuder lika starkt ångestdämpande medel med mindre biverkningar och större överlevnadschanser?

 18. väljare skriver:

  Alla religioner är stolligheter mer eller mindre. Dock kvarstår frågan varför vi är här.Förklara det ni som vet.

 19. klurifix skriver:

  Sixten Johansson????…lika starkt ångestdämpande medel med mindre biverkningar och större överlevnadschanser?????
  Jag skulle vilja påstå att just religionen ger ångest och mindre överlevnadschanser.

 20. Sixten Johansson skriver:

  Klurifix, som du och jag och alla med nykter blick kan se är religioner mer eller mindre stolliga, förtryckande, dogmatiska, hjärntvättande osv osv. Men hos individerna i respektive grupp dämpar de ångesten mycket klart och ökar därför överlevnadschanserna. (Om de inte har ledare som startar förföljelser och krig, men detta är ju inte bara religionernas problem).
  Religionerna ger dels riter, som människor behöver i kritiska livsfaser, dels gruppgemenskap och -identitet. Sedan ger de enkla svar och beteendemodeller, t ex: Gör si, så kommer du till paradiset! Vidare erbjuder de en bekräftare: andlighetens Facebook har ju flera tusen år på nacken! Det kallas bön och kontakt med Gud. De andliga mobilerna har funnits i fickan (eller i hjärtat) i tusentals år.
  Varför skulle dagens sekulariserade människor vara så besatta av självbespeglings- och bekräftelsesystemen om de inte led av svår ångest, som de försöker lindra på alla vis? Enfrågefanatism, drogbehov, översexualisering osv pekar också på kanaliserad ångest.
  Trots att laestadianismen har haft och har sina svåra biverkningar råder det inget tvivel om att utan den skulle alkoholism, drogberoende, ångestsjukdomar, för tidig död och arbetsoförmåga ha varit långt mer omfattande än de är i dag.

 21. klurifix skriver:

  Orkar inte med de som lever i det förgångna och som även anno 2014 får bedriva sådan verksamhet och det till sina egna barn även. Kom inte påstå att ni bedriver det med kärlek när ni kontrollerar barnen och sänder kvinnorna till spisen och använder dom till avelsmaskiner. Mannen härskar över kvinnan och ve den kvinna som predikar för det hör bara mannen till.

 22. Pälle skriver:

  Bra skrivet Sixten. / Hoppas sign T Vikström läser och kan ta till sig det.

 23. Bilar skriver:

  Jag skulle ALDRIG hålla hemma barnen på grund av att man håller HBTQ dagar på jobbet MEN jag anser att det här är tillför att upplysa om vad HBTQ innebär. Men att slå ner på Kristna som utifrån sin tro håller hemma barnen är helt helt fel. Inte en enda i kommentarsfältet har nämnt alla år som barn till troende inom Jehova rörelsen hållit BORTA sina barn från undervisningar som är stötande mot sin religion (det är även andra förgreningar som haft hemma barnen). Kan tycka att det här är en överdriven artikel från en fantasi fylld tidningsredaktör som inte ens har behagat sig att intervjua motparten utan gått direkt till S representanter som är källan till mellanmjölks-tänkandet i den här regionen.

 24. Sixten Johansson skriver:

  Alla religioner utvecklas. I lokalradion intervjuades i går även en kyrkligt aktiv laestadiansk kvinna: för henne var det självklart att bibelsynen måste förändras och hennes barn deltog under de två hbtq-dagarna.
  Själv har jag aldrig upplevt mig behöva någon gudstro, men jag har studerat olika religioner och försökt förstå vilka allmänmänskliga behov de fyller.
  De som står utanför religionerna är ju blinda för att de flesta ändå söker sig till något som motsvarar en tro. De söker och tillber något, ofta fanatiskt, hysteriskt, dogmatiskt, hjärntvättade och hjärntvättande.
  Deras gud kan heta Gaia eller Mammon. De kan bekänna sig till jämLIKHETstron. En av de mäktigaste gudarna i dag är Eros. För åtskilliga inom hbtq-rörelsen och många andra är de egna sexuella preferenserna människans främsta egenskap och mål. Viktigast är vad de gör i sängkammaren, så för helt okända kan de presentera sig: ”Jag heter X och gillar att xxyy:a med zzy:or”.
  Dagens helt ”normala” medelsvenska erostroende predikar i princip med byxorna nere, medan deras småttingar tar till sig lärans alla tillämpningar på vålds- och porrsajterna i den lilla bibeln i handen.

 25. Stella skriver:

  I läroplanen står att ”främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”. Enligt dessa direktiv genomsyras all undervisning av ett normkritiskt förhållningssätt. Att leva utanför normen gör både laestadianer och människor inom hbtq-rörelsen. Så länge normen finns så måste dessa frågor belysas och kunskap är enda vägen, att fjärma sig från kunskap kan tolkas som intolerans.

 26. us skriver:

  Låt föräldrarna bestämma över sina barn .Vi bor inte i en diktatursamhälle , där folk blir tvingade att göra dittan och dattan .

 27. väljare skriver:

  SJs åsikter borde predikas i skolor och predikstolar.Tyvärr är han en ropandes röst i öknen.

 28. Janne Johansson skriver:

  Är upplysning och information farligt? Väldigt konstig inställning att föräldrar anser sig ha den vetorätten .

 29. grr.. skriver:

  Alla homoarter från erectus till neandertalare har haft en förståelse och insikt om att livet är förgängligt ! Dom här arterna som vi fortfarande? tror?, var lika primitiva som guancherna och andra många andra folkslag. Så vi (homo sapiens:den moderna och intelligenta människan?) utrotade våra egna arter eftersom dom inte var ljushyade
  och dessutom hade konstiga gudar, som dom tillbad !
  Finns ingen anledning att tro på någon speciell religion !
  Vi kan bli frälsta och lyckliga av vad som helst. Tex en konstig sten
  på din tomt! Fungerar bäst om du har en smart övertygare med dig:)
  Som den ateist jag är, fruktar jag vare sig skärselden eller paradiset efter min hädanfärd, eftersom tiden upphör för min del !

 30. grr.. skriver:

  Guancherna var inte primitiva !

 31. Verkkosurfaren skriver:

  Oj, vilken diskussion ramlade jag nu in i? Att vissa är straighta, och andra är homo (hb-redaktören får avgöra om de neutrala termerna bögar och flator ska nämnas), är väl inget nytt. Hellre en snygg kille än en ful tjej, eller tvärtom, är det så fel:)

 32. monika pohjanen skriver:

  Vad står Q för? Inte homo, inte bi, inte trans – så vad då?
  Viktigt med öppenhet

 33. grr.. skriver:

  Verkkosurfaren :Är ingen större expert på det homosexuella området, men har en mkt liberal åsikt i ”ämnet”. Under det romerska riket var homosexualitet inget brott, utan betraktades som en naturlig företeelse !
  Mängder av djur visar också denna ”avvikelse” ! Tror att efter kristendomens starka inflytande (+ muslimernas) i slutet på romarnas dominans, skapade den negativa andan mot ”bögar” !
  Längre tillbaka i tiden finns inga belägg för en negativ inställning till homosexualitet !
  Väntat på åsikter !

 34. grr.. skriver:

  Väljare, ang din fråga varför vi är (finns) här: Om man börjar från dom första celldelningarna för kanske ca 3,5 miljarder sen, har du haft den osannolika turen att du finns till idag ! Dina ”förfäder” har överlevt
  som amfibier, klättringen upp på land! Dinosaurernas utplånande har du också överlevt. Men den största ”turen” har dina förfäder haft genom att vara vinnare bland många miljarder andra sädesceller !
  Så vi borde ta bättre vara på vår (turliga) och tillfälliga existens!
  När vi går hädan så upphör ju tiden att existera, om den ens existerar?
  Så den ”asymptotiska” evigheten kommer omedelbart efter döden!

 35. Sixten Johansson skriver:

  Alla kan börja bli sin egen expert genom att skriva sökord. Jag rekommenderar t ex: ”homosexualitet Wikipedia”.
  Queer = ”egendomlig” = den vars kön och sexualitet inte går att bestämma eller som själv är osäker eller inte vill definiera sig med termerna kön och sexualitet.
  Biologiskt sett är vi alla flerkönade, androgyna, vilket man tydligt kan se under de allra tidigaste stadierna i livet.
  Det är fantastiskt bra att kunskaperna och öppenheten kring homosexualitet har ökat, liksom toleransen och acceptansen. Tabun har raserats, laddningar har försvunnit. Allt detta återstår att arbeta med i stora delar av världen.
  Problemet är att den här rörelsen likt många andra i västvärlden har tippat över i det extrema: absurt hen-tänkande i förening med översexualisering, särbehandlingskrav, åsiktslikriktning, monopol på vad som är ”kärlek”, ”tolerans” osv.

 36. monika pohjanen skriver:

  Klart jag vet vad Q-queer betyder men jag vet inte vad det står för i det här sammanhanget. Är det ingen som kan säga vad Q står för. (Säg inte homo för det står ju H för.)

 37. grr.. skriver:

  Wilhelm Mobergs vår, i mitt tycke, bäste författare i skarp konkurrens med August Strindberg? Mobergs ”Din stund på jorden” visar hans tankar om vår förgänglighet !
  Dom här två författarna var mer värda nobelpriset i litteratur, än andra svenska författare !
  Men dom var inte lämpliga eftersom dom inte drog sig för att kritisera makthavarna och olämpliga företeelser i den svenska ”aristokratin” !
  Så öppen kritik mot makthavare är inte särskilt gynnsamt för eventuella framtida karriärmöjligheter

 38. grr.. skriver:

  monika : Q, står också för kvinna i div sammanhang !

 39. Sixten Johansson skriver:

  RFSL definierar queer som ”Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker, men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och / eller sin sexualitet som queer. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera / definiera sig.”

 40. xmaverickx skriver:

  ”Är upplysning och information farligt?”
  Vems ”upplysning” och ”information” tar du i första hand till dig, de som kommer från Staten/Storebror, eller ännu värre från Överstatliga (kriminella och korrupta)) organisationer som EU och FN, eller från dem som tänker själva. Det är är en retorisk fråga för av din kommentar att döma så är du en auktoritetsTroende person.

 41. väljare skriver:

  Grr du kommer med en redogörelse för nomenklaturen i vår tillvaro men du besvarar inte den enkla frågan ”Varför”

 42. grr.. skriver:

  väljare : Jag överlämnar den svåra frågan ”tillsvidare” åt andra här på HBwebben, frågan är berättigad. Kanske kommer vi tillsammans fram till ett godtagbart svar ?! Många har grunnat på frågan i tusentals år .

 43. Verkkosurfaren skriver:

  Titta på filmen American Beauty, Kevin Spacey i en huvudroll..betrakta inåt, återkom sen..

 44. monika pohjanen skriver:

  Sixten skriver: ”inkludera alla … sexualiteter.” Är det vad det står för?

 45. Sixten Johansson skriver:

  monika, det går inte att säga exakt vad queer står för, eftersom olika individer och grupper har väldigt olika uppfattningar, definitioner och mål. Det brukar vara RFSL som anlitas för att leda hbtq-dagar, därför citerade jag deras definition och deras nätsidor kan man ju läsa.
  Queer kopplas också till feminism, till akademisk queer-teori, allmän kritik av normer och könsbestämd identitet och mycket annat. Man kan googla på queer (+ eventuellt något ord på valfritt språk), så hittar man massor av intressant stoff.

 46. Sixten Johansson skriver:

  Själv tycker jag att frågan ”varför?” inte är så viktig, men jag har ett litet tips till väljare, grr och andra grubblare. Här är en trådända till ett stort nystan:
  Tänk dig att du kunde ha frågat dina föräldrar eller som förälder själv skulle ställas inför frågan: ”Varför satte du/ni mig till världen?” Och tänk dig att du/ni faktiskt absolut ärligt skulle försöka ge ett eller många svar på den frågan.
  Utifrån de många möjliga svaren kan man sedan börja tänka efter om de möjligen skulle kunna tillämpas på förhållandet mellan troende och deras gud. I synnerhet judar, kristna och muslimer har ju en gudsbild som starkt påminner om relationen mellan barn och förälder.
  Många troende skulle se blotta tanken som hädelse. Kan vara värt att veta att det i många religioner (t ex inom judendomen) finns en ganska avspänd syn på funderingar av det här slaget.
  De ateister som har en väldigt fördömande syn på religioner behöver ställas inför det älskade lilla barnets eller barnbarnets fråga: ”Vad händer med mig när jag dör?”

 47. monika pohjanen skriver:

  Det är alltså RFSL som i detta Q ”inkluderar alla …sexualiteter.” Exkluderar de verkligen inga?

 48. grr.. skriver:

  ”väljare” bör precisera ”varför” lite bättre !
  Kanske han menar vad vi har för uppgift här på jorden, eller
  varför vi har tankeförmågan att förstå att vi finns till, osv ?

 49. Sixten Johansson skriver:

  monika, om man via RFSL:s hemsida söker på queer hittar man otaliga, även motstridiga uppfattningar. Många menar att queer inte är en identitet, utan ett verktyg, ett förhållningssätt. En del queer-aktiva menar att det inkluderar alla, dvs ingen exkluderas. Lite märkligt kanske?
  Jag tycker nog erfarenheten visar att snart sagt varenda grupp, ideologi eller rörelse – hur vällovliga syften den än har från början – riskerar att slå över i extrema förhållningssätt. I slutändan inkluderar man då aldrig ”alla”, utan bara alla som tycker, tänker och tolererar detsamma som ledarna. Får man då medvind i massmedia just på grund av den ursprungliga vällovligheten blir likriktningstrycket mycket starkt. Vår grundlagsfästa åsikts- och yttrandefrihet gäller i praktiken då bara för dem som ställer sig i medvind.

 50. grr.. skriver:

  Varför vi finns till? Kommer mkt väl ihåg i vilken kurva jag cyklade som barn, när kom att tänka på att min lärarinna hade sagt att ”barn blir till på natten” ! Så var sexualkunskapen för länge sedan. Hur skulle jag veta..?, sådant ”prat” var ju tabu !

 51. Jufhert skriver:

  Sixten Johansson, för mig en okänd person med vettig och balanserad filosofi. Jag är beredd att skriva under nästan allt han skriver. Han verkar vara en stor humanist – och dem är det brist på.

 52. monika pohjanen skriver:

  Är det sant att RFSL-föreningen inte tar avstånd från några sexualiteter? Hoppas på svar.

 53. Xtex skriver:

  Har en hel erfarenhet av att ha jobbat inom yrken där många HBQT-människor arbetar och har alltid varit förundrad över att så många av dem verkar tro att vi hetero-personer är otroligt intresserade av deras sexuella eskapader.. Det kanske kommer som en total överraskning för många, nämligen det faktum att en mycket stor majoritet av populationen är ytterst ointresserade av vad var och en gör eller inte gör avseende sexuella handlingar – så länge det är inom lagens ramar. Naturligtvis skall ingen diskrimineras p g a ens sexuella läggning – men det är heller inte en ”merit” att vara HBQT. Punkt!

 54. Kullervo skriver:

  2014 finns det alltså människor som pratar om ”onaturlig” sexualitet och översexualitet etc etc. Förstå, försök i alla fall förstå, att människan och naturen ”bara är”. Det finns ingen riktning och inget mål med våra liv. Vi kan bara själva fylla våra liv med ideer och mål. Många tycks behöva hjälp med det genom en uppsättning verktyg funna i religiösa skrifter. Det kan väl anses okej så länge man tar det för vad det är, en snuttefilt för själen.

  Homosexualitet som exempel är exakt lika ”onaturligt” som vänsterhänthet. Om något förekommer, ja då är det naturligt.

 55. David Forsberg skriver:

  Jag som var på plats under dessa dagar och föreläste om Sveriges homohistoria och prides historia. Kan meddela att dagarna bestod i att prata om hatbrott, vart man vänder sig med frågor, varför pride finns. (rekommenderar dokumentären ”Stonewall uprising”)
  Jag var väldigt tydlig i mina framföranden att man måste acceptera att människor pga. religion väljer att inte leva ut sin sexualitet oavsett vad. (jämför med munkar och nunnor)

  På samma sätt måste andra respektera att människor väljer att leva ut sin sexualitet. Hat får inte förekomma på något håll. Prides främsta målgrupp är långt ifrån laestadianer eller andra religiösa. Utan sekulariserade människor som inte har något som helst belägg för att ha åsikter om vem någon är tillsammans med.

  Jag tror jag vet vad du fiskar efter Monika Pohjanen. Queer är ett samlingsbegrepp för det som är avvikande från heteronormen och som inom svenska lag kan ha ett samtycke mellan alla inblandade.