Energiförbrukningen i Haparanda

HAPARANDA: Energikontor Norr har sammanställt en energiöversikt som visar att 31 procent av Haparandas förbrukade energi var förnybar år 2015. 

Samma år var det totala fossila koldioxidutsläppet per invånare på 4.916 kilo i Haparanda.
Under året som siffrorna sammanställts för, har antalet miljöbilar i Haparanda också räknats och uppgick då till 498 bilar, det är nio procent av bilflottan i Haparanda. För Sverige som helhet var 21 procent av bilparken miljöbilar.
Haparandabornas körsträcka i mil har varit samma perioden 2010 till 2015. Medelvärdet var 756 mil per invånare och år.

Publicerad i Haparanda Taggar: , ,