Energiförbrukningen i Haparanda

HAPARANDA: Energikontor Norr har sammanställt en energiöversikt som visar att 31 procent av Haparandas förbrukade energi var förnybar år 2015. 

Samma år var det totala fossila koldioxidutsläppet per invånare på 4.916 kilo i Haparanda.
Under året som siffrorna sammanställts för, har antalet miljöbilar i Haparanda också räknats och uppgick då till 498 bilar, det är nio procent av bilflottan i Haparanda. För Sverige som helhet var 21 procent av bilparken miljöbilar.
Haparandabornas körsträcka i mil har varit samma perioden 2010 till 2015. Medelvärdet var 756 mil per invånare och år.

ANNONS

Publicerad i Haparanda Taggar: , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 tecken kvar.

*

I detta forum gäller samma regler som för insändare i den tryckta tidningen. Det finns en ansvarig utgivare och vad som kan publiceras regleras av tryckfrihetsförordningen och de pressetiska reglerna. Debatten modereras av HB:s redaktion.

Skriv kortfattat, vårdat och inte med versaler (stora bokstäver) vilket är störande för läsningen. Använd heller inte långa rader av utropstecken eller andra krusiduller som försämrar läsbarheten. Kommentarer som länkar till andra webbplatser godkänns som regel inte. Antalet kommentarer är begränsat till maximalt 100 per nyhet.

Kommentarer som postas till HBwebben.se kan komma att publiceras också i Haparandabladet.