Få antal kvinnor i bolagsstyrelser

TORNEDALEN: Antalet kvinnor i bolagsstyrelser är färre än antalet män och mellan 2016 och 2018 uppgår ökningen av andelen kvinnor till knappt en procentenhet.
Data- och analysföretaget Bisnode har tittat på hur jämställdheten har förändrats i styrelser hos Sveriges 467.523 aktiebolag under de senaste två åren.
25 procent av bolagen har en eller flera kvinnliga representanter i styrelsen, och bland andelen av landets alla styrelseledamöter som är kvinnor ligger siffran på 20 procent.
Hur utvecklingen ser ut skiljer sig åt i olika branscher. I branschen Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet ökar andelen företag med kvinnor i styrelsen.
I vård och omsorgsbranschen med boende blir antalet kvinnor i styrelsen färre. Den branschen har under lång tid legat i toppskiktet vad gäller jämställdhet.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Svenska