Fann narkotika på grundskola

KALIX: På en skola i Kalix har det gjorts ett fynd av narkotika.

Fyndet gjordes på Centrumskolans område under torsdagen. Polis tilkallades och har nu kunnat konstatera att det för sig om ett narkotikarelaterat fynd.

Polisen ser i nuläget inte att fyndet har något med skolans verksamhet eller elever att göra utan att det hamnat inom skolans område mer av en slump.

Av säkerhetsskäl kommer skolområdet att sökas igenom av hund.

Publicerad i Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: , , ,