Får ekonomiskt stöd

ÖVERKALIX: Bostadsområdet Poxkroken har beviljats ett stöd på 300.000 kronor från Boverket för att förbättra utemiljön i området. I maj beslutade regeringen att ge 200 miljoner i stöd till socioekonomiskt utsatta områden. Med syfte att förbättra lekplatser, parkanläggningar och ytor för spontanidrott.

Boverket fick i uppgift att ta emot och bedöma ansökningar. I den första sökomgången lämnades 63 ansökningar in, varav 33 beviljades stöd och hittills har 74 miljoner kronor delats ut.

– Jag är glad att invånarna i Överkalix nu har fått ta del av regeringens satsning på utemiljöer. Utemiljöer ska bidra till aktivitet och social gemenskap och detta stöd har till syfte att utveckla utsatta bostadsområdens gestaltning, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

 

 

Publicerad i Kalix/Överkalix Taggar: , ,