Färre företagare är oroade över sjukskrivningar

TORNEDALEN: Länsförsäkringars Hälsobarometer visar att allt fler småföretagare känner sig mer stressade på arbetsplatsen.

Fyra av tio småföretagare menar att stressen har ökat bland deras medarbetare under det senaste året. Trots detta är färre företagare oroliga för att deras medarbetare ska bli sjukskrivna. År 2015 oroade sig 25 procent över att någon av deras medarbetare skulle sjukskriva sig under det kommande året.
När samma fråga ställs 2018 är det endast 20 procent som oroar sig, trots att sjukskrivningarna har ökat inom alla yrkesgrupper.
– När fler företagare anser att stressen ökat borde rimligtvis fler företagare oroa sig för de anställdas hälsa, eftersom ökad stress innebär ökad risk för sjukskrivning. Men en förklaring kan vara att företagare helt enkelt har ett annat fokus, säger Kristina Ström Olsson, Länsförsäkringars hälsostrateg.

Försäkringskassans senaste rapport visar att 50 procent av alla sjukskrivningar består av psykiatriska diagnoser.
– En särskild utmaning med sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa, är att det finns en större risk för lång sjukskrivning jämfört med andra sjukskrivningsorsaker. Därför är tidiga och förebyggande insatser mycket värdefulla, säger Kristina Ström Olsson.

Publicerad i Svenska Taggar: , , ,