Färre verkställda avhysningar

TORNEDALEN: Antalet genomförda vräkningar minskar i landet som helhet visar ny statistik från Kronofogden.
Totalt inkom 5.376 ansökningar om vräkningar i Sverige 2017, det är sju procent färre än föregående året. Av inkomna ansökningarna verkställdes totalt 1.938 vräkningar.

Antalet ansökningar och verkställda avhysningar i Tornedalskommunerna ligger på ungefär samma nivå sett över 2016 och 2017.
I Övertorneå inkom två ansökningar 2017 varav noll verkställdes vilket är en minskning från 2016 då samma antal ansökningar inkom och en av dessa verkställdes.

I Haparanda inkom 15 ansökningar 2017 och fyra verkställdes, det är en ökning jämfört med 2016 då tio ansökningar inkom och två verkställdes.
I Pajala inkom 2017 åtta ansökningar om vräkning och två verkställdes, vilket är ungefär samma siffror jämfört med 2016 då sex ansökningar inkom och två avhysningar verkställdes.
Om en hyresgäst inte betalar hyran eller på andra sätt bryter mot en överenskommelse i hyreskontraktet, kan hyresvärden ansöka om vräkning.
Proceduren sker i två steg. I det första skedet ansöker hyresvärden om ett beslut på att hyresgästen får vräkas.
Det kallas att ansöka om betalningsföreläggande. Hyresvärden kan också få ett beslut från domstol där det står att hyresgästen ska flytta.
I steg två begär hyresvärden att Kronofogden ska genomföra själva vräkningen.
I fjol inleddes en lokal samverkan med Kronofogden, bostadsbolag samt socialtjänsten som innebär att de två sistnämnda parterna och hyresgästen kommer överens om en lösning före ett ärende behöver komma till Kronofogden.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,