Finska tullen varnar om extremt farligt ämne

TORNEDALEN: Finska tullen berättar om beslag av karfentanil.

I andra länder uppges det ha sålts som annan narkotika på grund av att det är förmånligt och att det kan ske även i Finland.

– Karfentanil är en i laboratorieförhållanden tillverkad syntetisk opioid som hör till gruppen fentanyler och som används lagligt som ett djurläkemedel till exempel för att söva stora djur. Ämnet är till sin verkan den starkaste kända opioiden. Det kan vara upp till 10 000 gånger starkare än morfin och därför extremt farlig vid missbruk, informerar finska tullverket.

– I praktiken är det omöjligt att göra en bruksdos som skulle vara säker för en människa, eftersom en dödlig dos karfentanil för en vuxen person är ca 0,03 milligram. Jämförelsevis är en dödlig dos heroin för en vuxen person 30 milligram och en dödlig dos fentanyl, som är 1.000 gånger starkare än morfin, är cirka tre milligram, informerar finska tullen som uppger att blotta hanteringen kan leda till döden eftersom läkemedlet också kommer in i kroppen via inandning samt kontakt med huden.

Medlet är inte narkotikaklassat i varken FN-konventionen eller Finland, utan där klassas det som läkemedel.

– Av EU-länderna har bland annat Sverige, Belgien, Lettland, Litauen, Estland och Storbritannien före utgången av juni 2017 rapporterat karfentanilbeslag till Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA). Därtill har karfentanil också påträffats åtminstone i Norge och Serbien. Missbruk av karfentanil har lett till dödsfall i Europa, uppger finska tullen.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,