Fira nyår utan att skada djuren

TORNEDALEN: På måndag är det nyårsafton och firandet av den innebär fyrverkerier. Nu vädjar Sveriges bönder att vi tar hänsyn till djuren.
Inte bara ljudet och ljuset som kommer från fyrverkerier kan skrämma djuren, även thailändska ljuslyktor som har blivit populära att skicka upp mot natthimlen kan utgöra en fara för djur som vistas i hage.
Det som många tyvärr inte tänker på är hur långt lyktorna kan flyga och vilken skada de kan orsaka. Många av lyktorna är byggda av ståltråd som sedan ligger kvar i markerna efter att snön har smält bort.
Om betande kor tuggar i sig dem eller får dem i sig via skördat foder så kan det ställa till med svåra skador eftersom att kor inte kan sortera ut vassa föremål när de tuggaroch därmed kan drabbas av invärtes skador.
Lantbrukarnas riksförbund rekommenderar nyårsfirarna att välja en lykta som är byggd av nedbrytningsbart naturmaterial och som inte innehåller metalldelar.
LRF önskar också att nyårsraketer används på ett sådant sätt att de inte hotar att skrämma djuren eller riskera allvarliga bränder i ladugårdar och byggnader. Bedöm gärna om området där pjäsen förväntas falla ner är lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt. Finns det en gård med djur i närheten vädjar LRF till att du är extra försiktig.
LRFs önskan är att Sverige på sikt ska kunna införa ett skyddsavstånd mot djurhållande gårdar. I Norge gäller redan en mer restriktiv lagstiftning. Raketer på pinne är förbjudna och tiden för övriga fyrverkerier är begränsad till klockan 18–02 på nyårsafton.
I Norge är reglerna också utformade så att djur både på bete och i stall skyddas genom fyrverkerifria zoner.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala