Fiskelicenser i Norrbotten ökar

Antalet fiskelicenser ökar i Norrbotten. Foto: Eva Spiik

Antalet fiskelicenser ökar i Norrbotten. Foto: Eva Spiik

NORRBOTTEN: Det enda länet i landet där antalet fiskelicenser ökar är Norrbotten.

I ett pressmeddelande från länsstyrelsen uppges att fler båtar registrerats för yrkesfiske, samt att länet har fått fler yrkesfiskare.

− Det handlar visserligen om en mindre ökning av fiskelicenser och yrkesfiskare, men den visar att vi går mot strömmen i landet när gäller fiskerinäringens utveckling, vilket är positivt, säger David Bystedt på Länsstyrelsen Norrbotten, och uppger att trots utmaningar har de sett en positiv ekonomisk utveckling över en längre tid, varför det inte är oväntat att antalet fiskelicenser ökar.

Utmaningar han nämner är exempelvis den ökade sälstammen som förstör fångster och redskap.

En viktig orsak till den positiva utvecklingen uppges vara fisket efter siklöja, ”som är den enskilt viktigaste fiskarten för länets yrkesfiske. Flera år med rekordartade fångster har sammanfallit med en bra prisutveckling, vilket har resulterat i god lönsamhet”.

David Bystedt konstaterar vidare att trots hårdare regler och mindre fiskekvoter av lax har fiskare i Norrbotten kunnat bibehålla ungefär samma fångstmängder som innan regleringarna.

 

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: , , ,