Fler drunknade år 2013 än året innan

NORRBOTTEN: Enligt Svenska Livräddningssällskapet drunknade fler personer under 2013 än föregående år.

2013 omkom 129 personer i drunkningsolyckor. Sex av olyckorna inträffade i Norrbotten.

Under de två föregående åren, 2011 och 2012, har antalet drunknade i Sverige varit under 100 personer, nämligen 95
respektive 97 personer. Motsvarande antal i  Norrbotten var fyra respektive fem fall.

Av de som omkommer i drunkningsolyckor är nio av tio män medan åldern är hög. Av de 129 personer som omkom under 2013 var 91 personer över 50 år och av dessa var 31 personer över 70 år.  Sju var barn/ungdomar under 19 år.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: