Fler inspektioner på arbetsplatser

SAMHÄLLE: Polisen genomför allt fler arbetsplatsinspektioner. I fjol genomfördes 1.463 inspektioner vilket är en markant ökning jämfört med 2016 och 2015 då cirka 1.000 respektive 400 inspektioner genomfördes. 

Att genomföra kontroller på arbetsplatser är ett sätt att komma arbetsgivare som anlitar olaglig arbetskraft och hindra illegal invandring. Vid fjolårets inspektioner påträffades 352 tredjelandsmedborgare utan tillstånd. Högriskbranscher där arbetskraft utan tillstånd vanligen förekommer är inom hotell-och restaurang, bygg och anläggning, fordonstjänster och verkstäder. Från och med den 1 juli träder en ny lag i kraft som ska ge polisen ytterligare möjligheter att på egen hand genomföra arbetsplatsinspektioner i högriskbranscher,  utan närvaro från Arbetsmiljöverket eller andra myndigheter.

Publicerad i Svenska

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 tecken kvar.

*

I detta forum gäller samma regler som för insändare i den tryckta tidningen. Det finns en ansvarig utgivare och vad som kan publiceras regleras av tryckfrihetsförordningen och de pressetiska reglerna. Debatten modereras av HB:s redaktion.

Skriv kortfattat, vårdat och inte med versaler (stora bokstäver) vilket är störande för läsningen. Använd heller inte långa rader av utropstecken eller andra krusiduller som försämrar läsbarheten. Kommentarer som länkar till andra webbplatser godkänns som regel inte. Antalet kommentarer är begränsat till maximalt 100 per nyhet.

Kommentarer som postas till HBwebben.se kan komma att publiceras också i Haparandabladet.