Fler trafikkontroller inför skolstarten

ÖSTRA NORRBOTTEN: Polisen genomför en nationell trafikvecka mellan 19 – 25 augusti. Fokus är trygghet och hastighet i tätbebyggt område och speciellt utanför bland annat skolor och förskolor.

Insatsveckan är gemensam i EU och polisen kommer framför allt att stå där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten. Hastighetskontrollerna genomförs till exempel i närheten av skolor och förskolor där det är många oskyddade trafikanter men även andra miljöer i tätbebyggt område.

Under fredagen genomförde polisen ett flertal trafikkontroller runt om i länet Kontroller har genomförts bland annat i Haparanda. Samtliga förare som kontrollerades var nyktra, utan anmärkning.

Publicerad i ÖSTRA NORRBOTTEN, Polis