Många yngel men färre stigande laxar

TORNEDALEN: Laxdödligheten har inte försvagat de naturliga laxbestånden. Men dödlighetens framtida inverkan på laxbestånden går däremot inte att förutse.  

I år på våren kläcktes den tredje största mängden laxyngel i Torne och Simo älvar, enligt kartläggningar som det finska naturresursinstitutet Luke har genomfört sedan 2008. Laxynglen tillbringar mellan två till fyra år i älvarna innan de vandrar till havet och utvecklas till fullvuxna individer.

Varpå den sedan återvänder till hemvattnet för lek.

Däremot har ett relativt lågt antal stigande laxar observerats under sommaren och orsaken undersöks för närvarande. Minskningen verkar inte bero på ökat laxfiske under lekvandringen.

De uppföljningsuppgifter som finns för innevarande år ska sammanställas och analyseras före maj 2018.

M74-dödligheten bland laxynglen ökar på nytt bland laxbestånden i Bottenviken. Dessutom har man i Torne älv och i andra laxälvar kring Östersjön under de senaste åren observerat en avvikande dödlighet bland lekande laxar.

– De rikliga smoltmängderna i Torne och Simo älvar visar att den ökade dödligheten inte tillsvidare, åtminstone inte i någon betydande grad har försvagat laxbestånden, säger Atso Romakkaniemi i ett pressmeddelande, Romakkaniemi är specialforskare vid Luke.

 

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,