Flyktingbarn har svårt få kontakt med ungdomar i Haparanda

HAPARANDA: Många ensamkommande flyktingbarn i Haparanda har svårt att få svenskfödda vänner. Enligt en utredning uppges rasism vara en orsak.
Det är Prema Utvärdering och företagsutveckling ab som har utvärderat HVB-hemmet Paletten. Och enligt utvärderaren och socialpsykologen Magdalena Sjöberg är utmaningen nu att skapa sociala nätverk kring barnen.

– Det är inte bara på barnens ansvar att bli integrerad, utan det är allas gemensamma ansvar, säger hon till Haparandabladet.

I utvärderingen står det vidare att både de ensamkommande pojkarna och personalen är osäkra på vad hemmets mål är, att många pojkar mår psykiskt dålig, att personalen har för lite tid till samtal med dem, att det förekommer kulturkrockar mellan barnen och personalen samt att det finns organisatoriska problem.

Enhetschefen på ifo, Kirsti Jussila, uppger för HB att många av de uppdagade bristerna är åtgärdade.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , ,
5 kommentarer om “Flyktingbarn har svårt få kontakt med ungdomar i Haparanda
 1. isse skriver:

  En annan trolig orsak till varför det kan vara svårt att få kontakt med varann är väl att svenskar rent allmänt är dålig på att kommunicera på afghanska och dylikt.

 2. Mad Max skriver:

  Jag tror inte att språket är det största problemet bland dessa flyktingbarn. Jag tror att en del i problemet ligger i att det inte informeras om denna verksamhet tillräckligt. Jag är nästan säker på att det i kommunerna finns familjer, ungdomar osv som skulle kunna hjälpa dessa ungdomar. För jag är säker på att dom skulle nog vilja träffa andra ungdomar och människor utanför dessa anstalter.Istället för att bara vistas i en liten krets av likasinnade. Ut och informera mer.

 3. Ej rasist skriver:

  Kanske kommunen inte är mogen uppgiften att ta emot dessa flyktingar som ofta felaktigt benämns barn. Ytters tråkigt att dom upplever personalen som problematisk.

 4. Stollen skriver:

  Hur har man från kommunens sida försökt få Haparanda ungdomar och dessa flyktingkillar att komma i kontakt med varann. Har själv en tonåring som knappt vet om att dessa flykting killar finns till, och hur ska dom kunna komma i kontakt med varann vet inte ens själv som vuxen. Skulle då inte idas klamppa in hos dom, dom skulle nog tänka vad det där är för någon. Skyll inte alltid på RASISM. det är för lätt att säga det. Istället för att göra något åt saken.

 5. Mad Max skriver:

  Bra ”Stollen”. Det var just detta jag tog upp i min tidigare kommentar. Hur svårt kan det vara för en kommun att ge sina invånare bättre information? Ungdomar överallt i världen är ju intresserade av att umgås med varandra. Oavsett härkomst. Hoppas att någon beslutsfattare i kommunen läser en del av dessa kommentarer.