Folklig resning i sjukhusfrågan

Uppropet Sjukhuskampen höll stormöte på Folkets hus i Kalix under tisdagskvällen. Foto: Lasse Stenman

KALIX: Ideella uppropet Sjukhuskampen Östra Norrbotten lockade storpublik till informationsträff på Folkets hus under tisdagskvällen.

I slutet av oktober förra året fördes sparförslag fram av landstingets tjänstemän, där man föreslog att man skulle spara genom att narkosläkare försvinner och intensivvårdsplatserna stängs samt att radiologen vid Kalix sjukhus tas bort.

Representanter för sjukhusets personal reste sig och ifrågasatte förslaget, som man menar skulle bli ett dråpslag mot verksamheten.

– Narkos- och röntgenläkare är centrala i verksamheten och de indirekta konsekvenserna blir omfattande om de försvinner, framlägger Kjell Melander.

Melander är medicinsk överläkare på Kalix sjukhus och känner att han inte kan garantera patienternas säkerhet i samma utsträckning i fall förslagen blir verklighet.

Annica Brännström är sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen och den ursprungliga initiativtagaren till Sjukhuskampen.
– Vi talar inte i egen sak. De största förlorarna om det här blir veklighet är invånarna i östra Norrbotten, säger hon.

Den folkliga ilskan bubblar under tisdagskvällens träff, i en stor lokal fylld till sista kvadratmillimeter. Från Haparanda anslöt exempelvis en hel busslast åhörare.

Sjukhuskampen är nu på upploppet och man vill säkerställa att berörda politiker frår all den information de behöver innan frågan avgörs av landstingsfullmäktige.

Publicerad i Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: , , , , ,
26 kommentarer om “Folklig resning i sjukhusfrågan
 1. Bengt Sevä skriver:

  Läser man NorrbottensKuriren så verkar RN ledamot Bengt Westman (S)inte vara alltför orolig för utgången av detta möte.Han säger att framemot sommaren blir det ett beslut.Några hundra väljare imponerar nu för tiden inte på politiker.

 2. Ramona Fransson skriver:

  Min fråga är varför överhuvudtaget någon i Norrland ska behöva betala skatt när norrlänningarna inte får samma vård som vi i Göteborg. Sollefteå igår … Kalix idag och vad händer i morgon?

 3. Kurt Åke Andersson skriver:

  Läkargrupperna på Sunderby sjukhus via narkosläkare Ivar Wiselius säger samtliga att patientvolymerna från Östra Norrbotten definitivt inte går att hantera,vad svarar regionstyrelsrns ordförande Maria Stenberg på den faktainformationen,är det någonting hon överhuvudtaget bryr sig det minsta om.Är Luleå,Boden medborgare medvetna om att nu blir det större konkurrens om vårdplatser?

 4. Bengt Westman skriver:

  Jag försöker att tatill mig information från alla parter innan jag är redo för att ta beslut ifrågan. De som känner mig är nog trygga med att jag tillsammans med andra inte fattar beslut som försämrar vården för någon i regionen.
  Regionens fem sjukhus överskrider dock deras budgetar sammanlagt med nästan 200 miljoner per år, det är ohållbart. Samtidigt har den medicinska och tekniska utveclingen varit enorm. Sjukvården måste ta till sig nya metoder och tekniker annars kommer vi inte att ha pengar till den viktiga primärvården. Jag lyssnar gärna till förslag om hur vi ska tackla situationen.

 5. Tore Johansson skriver:

  Mig veterligt är det ni det stora S-partiet som styrt i landstinget och numera Region Norrbotten eller har jag fattat fel, Bengt Westman. Ekonomin har skenat i höjden när S har suttit vid makten, nu verkar det som att nu ska det sparas på dom sjuka och andra aktiviteter som R.N. har tagit hand om behöver inte spara nåt. Varför gör man inget för att ekonomin vara i balans. Jag är helt övertygad om att alla 5 sjukhus skulle kunna vara kvar i dess nuvarande form om tog tag i den skenade stafettläkararkostnaderna, tex. att dom 5 sjukhusen hade sin specalkompetens och utnyttja lokalerna fullt ut.

 6. Bengt Westman skriver:

  Politiken sätter budgetramar men om verksamheten inte håller sig inom dem blir det problem. Och nu har vi problem med stora överdrag. Ingen verksamhet är friskriven från att hålla sina budgetar och alla verksamheter har haft mål på att minska kostnaderna med ca 2%, tyvärr är det bara ett fåtal som klarat av det. Ingen annan region i Sverige har 5 sjukhus på en befolkning på ca 250 000, så visst finns det utmaningar. Ingen annan region har inte heller så stor yta. Ingen gillar stafettläkeriet men alternativet är att vara utan läkarkompetens där man inte får fasta läkare, vilket är målet.

 7. Bengt Westman skriver:

  Jag måste klargöra sista meningen ser jag. Målet är att ha fastpersonal på de tjänster som finns. Stafettläkare och staffetpersonal är nödlösningar där man inte får fastpersonal.

 8. Futurum casus skriver:

  Jag skulle tro att det strömmar mycket sjukvårdspengar utomlands. Det är bara se hur många patienter som bor och jobbar i Finland men söker vård i Kalix. Hur många skattekronor bidrar den gruppen till svensk sjukvård. Självklart ska alla ha rätt till sjukvård enligt paragraf 2 i sjukvårdslagen 1982:763. Men det kan knappast vara så att svensk sjukvård ska ha kostnadsbördan för dessa patienter.

 9. Rolf H Pelli skriver:

  Enligt Novus senaste mätning anser 64% av de tillfrågade att sjukvården är det absolut viktigaste för oss, därefter följer skola, kultur mm. För Landstingsledamöterna eller ledamöterna i nuvarande R.N. synes flyget till Tromsö i Norge, Länstrafiken, kulturen mm vara viktigare än vår egen hälsa. Det bör nog vara observant hos våra politiker att därest vår hälsa är dålig är det ovan relaterade insatserna av intet intresse ! Kalix sjukhus som är rankad som en god 5:a bland de mindre sjukhusen i Sverige kommer troligen att avvecklas. Varför ? Röntgen i Haparanda är troligen också på fallrepet ?

 10. Justitia skriver:

  Skulle vara intressant att se totalsumman för läkarlönerna på kalix sjukhus.
  Skulle inte bli förvånad om vissa läkare lyfter löner på runt 1.5mkr för att tassa omkring i foppatofflor med en näve pennor i fickan på en vårdcentral och googla diagnoser och dela ut ipren.
  Kalixsjukhus är inte och har aldrig varit särskilt bra eller effektivt. Så ge hellre en fot i arslet på några läkare som mjölkar pengar från landstinget istället för att dra in intensivvårdsplatser mm,.
  Sjuksköterskor och systrar dom som drar det tunga lasset, dom är guld värda.
  Att skrika högst innebär inte att man har rätt.

 11. Justitia skriver:

  Futurum Casus, det ligger något i det du säger. Dom Likväl som ickesvenskar som sökt skydd här är en belastning både för sjuk och tandvård.
  En asylsökande har rätt till tandvård för 50 kr per besök för tandvård som skulle kosta tusentals kr för tex en folkpensionär.
  Sverige är fantastiskt, om man inte är Svensk.

 12. Janne skriver:

  De S-märkta politikerna i Landstinget i BD-län, inte minst Kent Ö, har genom åren fått massiv kritik för sina nedläggningar i K-a, H-a och K-x. De enda som de facto reagerat på rätt sätt är x antal Kirunabor som valt ett annat parti än S. Frågan jag ställer mig är varför H-a- och K-x-borna fortsätter att rösta S? Kanske gäller ordspråket ”är huvudet dumt får kroppen lida” fortfarande aktuellt.

  När Sunderby sjukhus invigdes påstod politikerna med Sundström i spetsen att kapaciteten för sjukhuset var 1 miljon inv.

  En stilla undran, vilka nedskärningar har gjorts i Piteå???

 13. Futurum Casus skriver:

  Janne: Inte kan man göra nedskärningar i Anders Sundströms hemkommun. Anders har ett finger med i regionalpolitik trots att han lämnat politiken för länge sedan. Det är bara se hur det gick i Kaunisvaara gruvan. Det är förvisso min personliga uppfattning.

 14. Simon skriver:

  Varför pratas det aldrig om att göra besparningar i själva Landstingshuset inte en enda politiker törs ta upp det. Hade varit intressant att veta vad det huset kostar årligen, med en massa direktörer och andra tjänstemän. Ner med kulturen, flyg, tåg, pengarna ska enbart gå till vården.

 15. Bengt Westman skriver:

  När man läser vad en del tror om verksamheten i region Norrbotten så framkommer det en del missförstånd. EU-medborgare som söker vård i annat EU-land får alltid betala via en räkning till hemlandets ”försäkringskassa”, så sådana patienter skulle vara en ekonomisk förstärkning för sjukvårdande enhet i regionen.
  Landstingshuset är idag till stora delar uthyrd till externa aktörer.
  Alla enheter inom regionen har belagts med krav om minskade kostnader. Den icke sjukvårdsrelaterade verksamheten utgör ca 6% av budgeten, länstrafik, en del regionala kulturanslag, medfinansiering av utvecklingsprojekt.

 16. Bengt Westman skriver:

  Problemet är inte övrig verksamhet, problemet är att sjukvården inte håller sig till budgetramarna.T.ex. Kalix sjukhus överskred ramen 2016 med 20 miljoner kronor. Verksamheter som inte håller siginomgivna budgetramar indikerar att det finns fel och brister som borde rättas till, tyvärr kommer inte förslag till korrigeringar från enheterna själva, därför måste andra instanser lyfta fram förslag till åtgärder som skulle minska kostnaderna. Om 94 % av verksamheten dras med övertraseringar räcker det inte vad man än skulle göra med de övriga 6, det skulle ändå inte räcka till att lösa problemen.

 17. Bengt Westman skriver:

  En del av kulturpengarna kommer från Statens kulturråd, Regionen vidarefördelar dem inom länet, så alla dessa pengar kan inte gå till sjukvården. Skulle det vara attraktivt att bo i våra kommuner om vi inte hade teater, musikföreställningar, museer och olika sommararrangemang, det är dit kulturstödet går, vi tappar befolkning redan nu, värre skulle det bli om vi skulle ta bort det som förgyller livet! Skulle det vara bra om länstrafiken upphör? Där satsar vi kollektivtrafik medel från regionen! Haparanda har fått anslag till, Jazz och Blues, Nålsögat m.m skulle upphöra.

 18. Pekka Puupää skriver:

  Det är röntgen- och nakosläkarna som skall tas bort enligt förslaget. ”Justitia” får ju helt rätt. Varför skriver du insändaren?

 19. Snö skriver:

  När budgeten för vården sätts, är den i förhållande till folkmängd? Tas det hänsyn till den ökade vårdkostnaden en befolkning med hög medelålder har? Och varför betalar vi dubbla avgiften för ett besök på vårdcentralen jämfört med t ex Skaraborgs län där även ambulansresor är gratis m m?

 20. Bosse skriver:

  Bengt Westman. Du skriver att Kalix sjukhus överskred ramen 2016 med 20 miljoner. Vad var ramen? Alltså med hur många procent överskreds budgeten? Vem lägger budgeten?

 21. läs på skriver:

  Bengt Westman & andra: Vi behöver inte alls t.ex Norrbottensteatern, kultur eller dyra busskurar i glas som slås sönder. Onödigt, dumt slöseri med skattepengar!! Privatisera teatern!USA har enormt utbud av kultur, folk kan välja det de vill och betala för det! Vi kan betala för det vi vill ha, istället för att bli av med skattepengar som slösas på sådant som inte är nödvändigt och som vi inte vill ha (men som våra sossepolitiker vill ha). Politiker måste lära sig att prioritera, vården i östra norrbotten är nödvändig, Norrbottensteatern är INTE det.Vård i USA var mycket bättre än Sve för mig!!

 22. Anders Bäckström skriver:

  @Bengt Westman, du skall ha cred för att du deltager aktivt i debatten! Inte vanligt numera att politiker gör det. Ja, ett komplext problem, som jag ser sjukvården som novis, är den nu ett Nationellt problem. Frågan är om Sverige verkligen har råd att verka så mycket i utlandet som vi gör, med tanke på att kärnverksamheten sjukvården går på knäna ekonomiskt! Klart att den stora osthyveln måste fram, speciellt då det gäller Norrbotten, så viktigt att vi har en fungerande vård, utan den kan vi inte prata framtid, företagsetableringar etc. Hjälp till självhjälp Måste till! Prioritering är ordet!

 23. Anders Bäckström skriver:

  fors. Även om vi vill hjälpa andra, måste vi som sagt Hjälpa oss själva i Sverige först. Finns det inte medel, kan vi inte agera världssamvete, det är bara på det sättet. Vi har idag en statsskuld på 1 miljard 385 miljoner, det innebär att bland annat bistånd mm måste ses över med förstoringsglas. Ett hushåll är ett land i miniatyr, ingen vettig människa, tömmer frysen och kylskåpet för att ge bort till andra, för att sedan gå ut och låna ihop för att få mat själv. Det är inte frågan om egoism, utan realism!

 24. läs på skriver:

  Bistånd som ges utomlands är småpotatis jmf med vad invandringen från muslimska länder kostat och kostar Sverige. De flesta har ingen susning om de miljardrullningar som invandringen kostar i socialbidrag, dagiskostnader, bostadsbidrag, barnbidrag, fängelsevård, polis & rättsväsende i övrigt, tolkar,bilbränder, socialsekreterare, språkunderv, etableringsstöd etc.De flesta från dessa länder har knappt någon utbildning,och bidrar ej.Om Sverige behöver arbetskraft kan man locka kompetenta västerlänningar hit och slippa de enorma kostsamma problem som invandring innebär.

 25. Enok Nitti skriver:

  Sverige har flyttat arbetsplatser dit det finns kompetent västerländsk arbetskraft med låg lön, typ Estland. det finns också kompetent västerländsk arbetskraft från Polen och Slovakien som jobbar för slavlöner åt svenska åkerier eller riskerar livet på SSAB.S verige behöver skatteintäkter från de som bor och arbetar här med avtalsenlig lön.

 26. Bengt Westman skriver:

  Vad de senaste inläggen har med sjukhusfrågan i Kalix att göra förstår jag inte.
  I dag har den politiska majoriteten talat om vad vår ståndpunkt är, politikerna antar inte förslaget från tjänstemännen. Därmed sätter jag punkt för min del i denna debatt.