Förädlar med ny näringslivschef i Haparanda

HAPARANDA. Haparandas kommunchef Patrik Oja har fått i uppdrag att rekrytera en näringslivschef och en EU-samordnare till näringslivsenheten.

Ojas honnörsord sedan han tillträdde tjänsten för ett drygt år sedan är ”förädling” och ”kvalitetshöjning”.

– Näringslivsfrågorna är utspridda i organisationen vilket ”skapar en splittrad bild och dåligt samordnad näringslivsorganisation, skriver han i sitt beslutsunderlag till kommunstyrelsen (ks).

Eventuellt ska också en funktion för centrumutveckling inrättas senare. Moderate politikern Anders Rönnqvist välkomnar funktionen som näringslivschef, men yrkade i (ks) på att först ta fram en organisationsplan.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: ,