Fördröjd byggstart på Luppioberget

ÖVERTORNEÅ: Nordiska Miljöbygg och Byggpolarna har valt att överklaga Övertorneå kommunstyrelses beslut att anta HT Byggs anbud gällande nybyggnation på Luppioberget.

I den överklagan som företagen lämnat in pekar de på att Övertorneå kommun angivit att de förbehåller sig rätten att förkasta anbud ifall anbudsgivaren och kommunen befinner sig i fejd. De ansågs sig missgynnas på grund av avtalets utformning och valde att inlämna sitt anbud på bygget utan prisuppgifter.

I Övertorneå kommuns svar på överklagan bestrider man de två bolagens yrkanden. Man menar på att man inte har brutit mot någon av de principer som gäller för offentlig upphandling. Eftersom företagen inkommit med anbud utan pris anses det vara ett ogiltigt anbud och därför diskvalificerades det.

– Bolagen har inte inkommit med anbud i rubri­cerad upphandling med motiveringen att ställda krav avseende uteslutningsgrunderna är konkurrenshämmande och strider mot gällande lagstiftning, skriver Övertorneå kommun i sitt svar till förvaltningsrätten.

I och med att beslutet har överklagats innebär det att beslutet inte ännu har trätt i laga kraft, vilket gör att byggstarten blir ytterligare fördröjd.

 

 

Publicerad i Övertorneå Taggar:
3 kommentarer om “Fördröjd byggstart på Luppioberget
 1. TK skriver:

  Företagare inom Ötå kommun. Ni snackar om ett mera företagarevänlig kommun! Vad gör ni själva!
  Att vi ligger lågt i rankingen, se bl.a. ovanstående!! Nej, kommun har inget med er inkompetens att göra! Se själva era utvecklings möjligheter, det är inte en kommuns ansvar!

 2. nå ei se kannattaa skriver:

  Är det ens någon som orkar bry sig om kommunens bergsplaner längre. Den enda utveckling som hänt är avveckling av dansbana, kaffestuga och framtidstro.

 3. Förvånad skriver:

  ”förbehåller sig rätten att förkasta anbud ifall anbudsgivaren och kommunen befinner sig i fejd.” En formulering som väcker frågor.
  Hur kan en kommun ”befinna sig i fejd” med sina företag och kommuninvånare? Intressekonflikt i olika frågor må vara, men fejd?
  Om vi ändå köper kommunens formulering uppstår nästa fråga; hur har kommunen hamnat i en sådan situation? Kommuninvånare och företagare kan vara tjurskalliga, visst, men inte värre än att smidiga tjänstemän ska kunna lösa upp knutar.