Förenklad hjärt-lungräddning räddar fler

NORRBOTTEN: Antalet personer som överlever plötsligt hjärtstopp har ökat sedan kravet på att utföra mun mot mun-metoden slopades. Sedan hjärt-lungräddning med enbart bröstkompressioner införts i de europeiska riktlinjerna har överlevnaden ökat. Det visar en ny studie från Centrum för Hjärtstoppforskning vid Karolinska Institutet. Plötsligt hjärtstopp drabbar uppemot 10 000 svenskar varje år och livräddande insatser har avgörande betydelse.
– Sedan rekommendationen om förenklad HLR har introducerats har antalet ingripanden utanför sjukhus ökat markant. Vår forskning visar också att enbart bröstkompressioner mer än fördubblar överlevnaden jämfört med ingen HLR alls, säger Jacob Hollenberg, docent och hjärtläkare på Södersjukhuset samt chef för Centrum för Hjärtstoppsforskning, Karolinska Institutet.
Studien omfattar 30 445 fall av hjärtstopp mellan åren 2000 – 2017. Sedan enbart bröstkompressioner infördes i rekommendationen fick betydligt fler personer HLR, visar resultatet. Studien stärker HLR med enbart bröstkompression som ett alternativ till hjärt-lungräddning med inblåsningar.

Publicerad i Svenska