Föreslår ändringar i strandskyddet

NORRBOTTEN: Norrbottens S-riksdagsledamöter föreslår i en motion att strandskyddsreglerna ändras i glesbygdsområden.
I ett pressmeddelande uppges att när nya lagen om stradskydd trädde i kraft 1 juli 2009 var förhoppningarna att den skulle ge mer utrymme för regionalt- och lokalt anpassade bedömningar. ”I de delar av Sverige där det finns gott om stränder och lågt bebyggelsetryck skulle det bli lättare att bygga”.

Men enligt riksdagsledamoten Ida Karkiainen (S) är det tydligt att de nya reglerna inte fyller sitt syfte. Enligt henne uppges kommuner i glesbygd  istället uppleva att det har blivit ännu svårare att få bygga i attraktiva strandlägen.

Riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli (S) uppger i sin tur att i stort sett samtliga landsbygdskommuner vittnar om att strandskyddet hämmar utvecklingen.

– Norrbottens förutsättningar ser helt annorlunda ut än till exempel i storstadsområdena, vi behöver få ett strandskydd på plats som skyddar våra stränder från överexploatering samtidigt som det inte hämmar utvecklingen på landsbygden, säger han.

I samma pressmeddelande uppges att regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda strandskyddsreglerna. Uppdraget redovisades den 28 augusti 2017 och innehåller förslag på bland annat större LIS-områden och breddade dispensregler.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska