Föreslår att polisens uppgifter renodlas

NORRBOTTEN: Regeringen föreslår att vissa av polisens uppgifter som rör djur ska flyttas till länsstyrelserna.

Det gäller bland annat att omhänderta vanvårdade djur enligt djurskyddslagen och flera uppgifter enligt tillsynslagen över hundar och katter, exempelvis att meddela beslut om att en hund ska ha koppel eller munkorg vid bristande tillsyn.

Justitieutskottet har sagt ja till förslaget men vill att polisens verksamhet ska renodlas ännu mer. Andra uppgifter som skulle kunna vara aktuella för att tas bort från polisen är vissa tillstånds- och tillsynsärenden och passhantering.

Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att senast den 1 mars 2018 återuppta utredningen om renodling av polisens arbete.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: