Föreslår förbättringar i gymnasieskolan

TORNEDALEN: Regeringen föreslår en rad förbättringar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för  att fler elever ska fullfölja en utbildning. 

Förslagen betyder att alla elever ska få möjlighet till stöd från en mentor och rektorn får ett tydligare ansvar att utreda frånvaro. Syftet är att förändringarna ska ge eleverna bättre stöd både i kunskapsutvecklingen och studiesituationen i övrigt.

Alla elever som behöver ska få stöd i utbildningen. Det kan handla om extra anpassningar eller särskilt stöd, och det ska gälla alla skolformer.

Förslaget innebär också kvalitetsförbättringar på introduktionsprogrammen, som vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan.

Undervisningstiden på introduktionsprogram varierar och vissa elever får bara ett tiotal timmar undervisning per vecka. Regeringens föreslår i förbättringsåtgärderna en garanterad undervisningstid på i genomsnitt 23 timmar i veckan.

 

Publicerad i Svenska
En kommentar om “Föreslår förbättringar i gymnasieskolan
  1. Charlie skriver:

    Efterlyser även åtgärder för högpresterande elever som alltid får sitta och vänta till dess att deras kamrater har arbetat färdigt. Halva skoltiden är för dessa elever väntetid. Inte alltid har ansvarig pedagog tid eller möjlighet till individuell handledning. Med minskad tillgång till behörig lärarpersonal blir klasserna/grupperna allt större och möjlighet för eleven till individuell handledning allt mindre. Så lite bättre spridning av resurserna vore verkligen önskvärt.