Förhandlingar om Samhallsavtal har strandat

SVERIGE: Förhandlingarna om ett nytt Samhallsavtal mellan sju LO-förbund och arbetsgivarorgansationen Almega strandade på lördags morgonen. Parterna står långt ifrån varandra vad gäller nivåer på löneökningar och kommer nu att vända sig till Medlingsinstitutet för att få hjälp med förhandlingarna. Det nuvarande avtalet går ut den 30 juni, och målet är att tills dess ha tecknat ett nytt.

Publicerad i Svenska Taggar: , , ,