Förskolans öppettider i Pajala upp till diskussion

PAJALA: I och med den kommande gruvbrytningen så kan behovet av utökade öppettider på förskolan öka. Nu ska frågan om kvälls- och nattdagis diskuteras politiskt.

Frågan har inte diskuterats ännu. Men enligt Åke Johdet (S) och Britta Tervaniemi (V), ordförande respektive vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden i Pajala, samt kultur- och utbildningschefen Ann-Mari Mäki-Larsson så är det dock en tidsfråga innan kommunen måste ta itu med frågan på allvar.
Enligt Mäki-Larsson så finns det inte något behov av utökade förskoletider i dagsläget baserat på den information som har kommit till hennes kännedom. Något som kan bero på att många har ett socialt skyddsnät enligt Mäki-Larsson som nu vill kartlägga hur behovet ser ut i verkligheten.
Att ha förskoleverksamhet kvälls- och natt skulle kosta kommunen ungefär tre miljoner kronor. Detta är dubbelt så mycket som dagverksamhet.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , , , ,