Förslag om gratis vaccin

NORRBOTTEN: Enligt förslag ska vaccin mot pneumokocker bli gratis i Norrbotten från och med 1 mars för riskgrupper.

Grupper som omfattas av förslaget är personer som är 65 år och äldre och som tillhör riskgrupper som exempel de med olika kroniska sjukdomar som hjärt-, lung- och  leversjukdomar, njursvikt, och andra tillstånd där patienter har kraftigt nedsatt immunförsvar. Men även personer som har nära kontakt till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Kostnaden för gratis vaccin beräknas bli mellan 500.000 kronor och en miljon kronor per år, beroende på hur många som väljer att vaccinera sig. Men om fler vaccinerar sig beräknas det också ge både hälsomässiga och hälsoekonomiska vinster.

– Genom vaccineringen undviker man att drabbas av en, för många äldre, livshotande sjukdom som det tar lång tid att återhämta sig från, säger regionrådet Glenn Berggård (V) och uppger att därmed skulle vårdbehovet minska.

Beslut tas av regionfullmäktige den 14 februari.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: