Förslag på satsningar för väg och järnväg

HAPARANDA: Trafikverkets förslag på en nationell transportplan är nu överlämnad till Regeringen. Åtgärder som kan komma att utföras mellan 2018 till 2029. Stor vikt läggs på järnvägen.
Det lagda förslaget innehåller totalt 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än i förra planperioden.
Flertalet av föreslagna åtgärderna i transportplanen rör Norrbotten och järnvägsnätet. Delar av Malmbanan ska förstärkas för att klara tåg på upp till 32,5 ton.
Satsningar på byggnationen av Norrbotniabanan föreslås på delsträckan på den lucka mellan Umeå och Luleå där förbindelse saknas.
Mellan Boden och Haparanda är banan klar och från söder knyter Botniabanan ihop städerna längs norrlandskusten och upp till Umeå. Den etapp som återstår är luckan på 27 mil mellan Umeå och Luleå.

Andra namngivna förslag till investeringar under angivna planperioden är den mötesfria vägen på E4 mellan Salmis och Haparanda, samt en ny bro över Kalix älv.
Förslaget går nu ut på remiss och regeringen kommer att presentera en slutgiltig plan under våren 2018.

Publicerad i Haparanda Taggar: , , ,