Förslag till att lättare få hemtjänst

SVERIGE: Regeringen har lämnat ett lagförslag till lagrådet som skulle innebära att det blir enklare för äldre att få hemtjänst. 

I lagändringen föreslås att kommunerna får erbjuda hemtjänst till äldre utan föregående behovsprövning.

– Ofta är det äldre med anhöriga som själva bäst vet vilka insatser de är i behov av. Med den nya bestämmelsen kan kommuner i högre grad fokusera på kvalitet och nöjdhet, i stället för på inledande utredningsarbete, vilket skapar en tryggare och bättre äldreomsorg, säger äldreminister Åsa Regnér, i ett pressmeddelande.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018, och blir i så fall frivillig för kommunerna att tillämpa.

Publicerad i Svenska Taggar: ,
En kommentar om “Förslag till att lättare få hemtjänst
  1. från holmen skriver:

    altså man kan själv köpa in dessa tjänster utan att gå via kommunen… Visstnog är avdraget begränsat till max 50k under ett år men men 50% avdrag ok man själv betalar..skall man förlita sig på det allmänna så blir det svårare, då skall det utredas…