FRIA ORD: 15 miljoner bara försvinner i Haparanda

FRIA ORD: Vi arbetar tillsammans mot Vision 2020. En framåtriktad vision som antagits av fullmäktige och som vi är politiskt eniga om.

När det gäller hur vi ska komma dit, har vi olika åsikter om målformuleringen vad gäller de finansiella målen.

Målformuleringen är ju ett uttryck för vald strategi för att nå visionen.

Oavsett hur man vill nå visionen och de delmål som sätts upp, måste vi ha en ekonomi som tillåter satsningar.
Därför är de finansiella målen helt avgörande för övriga ambitioner.

I Haparanda med (S) i majoritet, står (S) bakom kommunens finansiella mål. De är enligt vår alltför svaga och defensiva. (S) har ingen ambition att stärka den ekonomiska ställningen.
Som mål har man att försöka uppnå ett nollresultat, eller balanskravet som är lägst två procent av tillgängliga intäkter under året.

Balanskravet är bara ett tröskelvärde som man inte får underskrida – men man får vara bättre än så!

Bättre i Övertorneå

Se gärna på hur man i (S)-styrda Övertorneå klarat av amorteringar av lånen. De har knappt några lån kvar.

Vid försäljning av anläggningstillgångar, typ byggnader och mark, ska bara 50 procent av nettolikviden gå till att betala av lånen.

Vart ska den återstående hälften ska gå? Ska de bara rinna in i driften?

Nej, vi anser att 100 procent av nettolikviden ska gå till amortering av lånen.

Vi vill dessutom att man i budgeten fastställer ett nominellt resultat, uttryckt i kronor. För att stärka ekonomin, bör resultatet ligga på uppemot 20 miljoner per år och en årlig amortering om minst tio miljoner.
Inga amorteringar beräknas ske under 2012. Detta är mycket illa.

Trots att kommunen oförhappandes fick tillbaka inbetalda försäkringspremier från AFA om 10,5 miljoner går dessa inte till att minska lån utan till den allmänna driften.

Till detta ska läggas närmare fem miljoner i statsbidrag och skatter som ej var budgeterade. De går in i den driften, Totalt 15 miljoner kronor!

Det krävs en mycket mer ansvarsfull ekonomisk politik.

Samla

Man måste ha en strategi som stärker kommunens ekonomi. Det gör man genom att arbeta för ett ekonomiskt resultat som matchar beslutade investeringar utan att tvingas till lån. Man måste ha ett resultat som även räcker till att samla i ladorna för kommande investeringar.

(S) vill inte spara och stärka den ekonomiska balansen. Det är därför det saknas resurser till alla de nödvändiga investeringar vi alla ser behövs.

Vi tänker då på gator och vägar, åldersstigna VA-ledningar, vatten-kvalitet i Kärrbäck, skolor och så vidare.
Man inväntar väl istället att staten ska ge ännu mer bidrag till kommunen. Annars återstår bara en skattehöjning.

Den senaste skattehöjningen 2004 med 0,50 kronor hade till syfte att amortera. Vad blev det av det..? Jo, utökad ineffektiv drift!

Här gäller det att ta politiskt ansvar! Här måste det till en Haparandas Anders Borg som styr. Haparanda måste byta majoritet.

Anders Rönnqvist (M)
Gruppledare
Per-Arne Kerttu (C)
Gruppledare

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 2 november 2012.

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Svenska Taggar: , , , ,
20 kommentarer om “FRIA ORD: 15 miljoner bara försvinner i Haparanda
 1. joppari skriver:

  Alternativet till de nu ”styrande” är ännu ”värre”, visst kan man byta från pest till kolera men det hjälper nog inte så mycket.
  Bättre att dom som nu sitter på dom viktiga posterna blir mer ”politiskt ansvariga” enligt insändarens önskemål 🙂

 2. Pekka Hyötylä skriver:

  2004 höjde fullmäktige skatten 0,50 kronor till driften. På 90-talet höjde fullmäktige skatten med en krona, som skulle gå för att amortera lån. På 90-talet använde man pengarna att amortera lån.
  Sedan har kommunledningen glömt bort amorteringar.

 3. staffan skriver:

  Det verkar som att alla politiska färger inte insett att kommunen är en glesbygd med kanske högst 5000 skattebetalare och många av dessa är låginkomsttagare. Utöver detta finns det gott om folk o företag som helst undviker att betala skatt
  man byter tjänster med varandra mycket ofta och då blir kommunkassan skral.

 4. Anders Rönnqvist (M) skriver:

  Det är väl helt uppenbart var det brister. Vi har haft många goda år i Haparanda med möjlighet till att skapa stora överskott för att konsolidera kommunen. När man varken förstår eller har den viljan, då finns inga resurser att ta till för de stora investeringsbehov som finns, utan att låna eller som S vanligtvis löser denna typ av problem, skattehöjning.

 5. lisamaja skriver:

  Hur kan det vara möjligt att vi har denna ekonomiska situation som jag tolkar inte är den bästa? Jag undrar också vad vi ortsbor egentligen fått/får för pengarna?
  Jo Ikea och allt med det, vilket är jättebra. Men efter Ikea? Vilken vardagsmiljö har vi att möta i vardagen, hur fräscha skol- och förskolelokaler har vi? Vilka normala småstadslokaler och service har vi? Badhus? Runt om i vardagen? Hurdan infrastruktur med GC-vägar har vi? Tillgängligheten? Var i vardagen förgyller dessa satsningar mitt liv?

 6. torparn skriver:

  Jisses, har vi någon som ej rättar sig i ledet. Fy på er, trodde sossarna hade full kontroll på er… Samma skrot och korn!

 7. Thomas skriver:

  Dags att flytta från denna kommun.

 8. Penga regn skriver:

  AFA-pengarna ska självklart gå tillbaka till personalen i kommunen på något sätt.

 9. Ulfs son skriver:

  Socialdemokraterna har amorterar ca 90 miljoner under 2000-talet vilket är bra. Däremot har Moderaternas Anders Borg tillsammans med rika M-kommuner i Stockholm försnillat 15 miljoner av Haparandabornas pengar i uteblivet skatteutjämningsbidrag. Haparandas barn, ungdomar och äldre värderas 15 miljoner lägre, varje år, i Moderaternas Sverige. Rika Stockholmskommuner gynnas på bekostnad av Haparanda, Övertorneå, Pajala m.fl. Detta är de nya Moderaternas ekonomiska mirakel – mer till de rika!

 10. Anders Rönnqvist skriver:

  Vilket trams! Amorteringarna i Haparanda kommer från försäljning av kommunägd mark eller anläggningstillgångar som istället transporterats till att amortera på skulderna. Fattas bara annat!
  Inga resurser har genererats från den löpande driften till amorteringar.
  Skatteutjämningssystemet som idag missgynnar oss i norr härstammar från det system som (S) infört. Det är ju vi inom borgerligheten som är i stånd att ändra på detta.Tänk hur man kan få det om bakfoten, bra att jag får nyansera debatten.

 11. Penga regn skriver:

  Kommunen har betalat in pengar till en kollektiv försäkring för långtidssjukdom, dessa pengar har tagits från en reviderad löneökning för personalen. Nu har personalen hållit sig friskare och inte varit långtidssjuka lika mycket, och därför ska pengarna tillbaka till personalen som en julbonus. Det skulle jag kalla rättvis personalpolitik/vård.

 12. A Rönnqvist skriver:

  AFA pengarna kommer tillbaka p.g.a den sjunkande
  sjukfrånvaron. Ett av resultaten av Alliansens framgångsrika politik. Visst ska pengarna tillbaka till de anställda?

 13. Penga regn skriver:

  Då Anders R, så hoppas jag att du tar upp det i kommunfullmäktige. Jag vill inte sponsra Asplöven och dyra chefslöner med mina pengar.

 14. Ulfs son skriver:

  Helt rätt av (S) att använda engångsintäkter till amorteringar. Att däremot skära bort 20 miljoner från driften år efter år vore direkt oansvarigt. På tio år skulle det innebära 200 miljoner mindre i driften som motsvarar hela den sociala omsorgen eller 500 heltidstjänster. Att som Moderaterna helt fokusera på kostnadssidan vore direkt skadligt och skulle rasera vår samhällsservice. Stefan Tornberg är oroad för att M blockerar ett nytt skatteutjämningssystem. Men inte Rönnqvist (M) han vill spara.

 15. Jalle skriver:

  Stefan Tornberg: Välkommen till det politiska livet i stan. Du vågar säga i klartext vad moderaternas politik innebär för oss medan centern i Haparanda fegar och gullegullar i moderaternas knä. Nu har till och med Rönnqvist (M) enväldigt lovat bort AFA-pengarna här på webben som om de vore hans pengar. Till signaturen Pengaregn: de är absolut inte heller dina.

 16. A Rönnqvist skriver:

  Hej hr Ulfs son: Då är vi överens om att engångsintäkter i sin helhet ska gå till amorteringar, men de kommer ju tyvärr aldrig löpande. Hade man följt mitt råd hade vi idag varit skuldfria och kunnat investera till alla de nu aktuella behoven.
  Nu kan vi inte det.
  Det återstår för (S) att gå den enkla vägen, att höja skatten – grattis! Spara (M) och Slösa (S)!

 17. Penga regn skriver:

  Jalle: Jag påstår envist att en del av pengarna från Afa är mina,och dom vill jag använda efter eget huvud, och det tror jag att dom anställda i kommunen också vill.

 18. Jätteklok skriver:

  Jag antar att Pengaregn är kommunanställd. Argumenten förklarar varför kommunen är så skuldsatt. Det är skattebetalarnas pengar, inte något som ska slevas upp av de som själva sitter vid grytan.

 19. Penga regn skriver:

  Jätteklok, ej så klok!

 20. Örjan Pekka skriver:

  Tack för kommentarerna. Jag publicerar ett par av dem i fredagens Haparandabladet.
  Där har vi också en replik, från (S)-ledningen i Haparanda, till Rönnqvists inlägg.
  Mvh
  Örjan Pekka
  Haparandabladet/HBwebben.se